Zapraszamy do uczestnictwa w 9 Forum Gospodarczym TiME w Warszawie w dniach 6-7 marca 2017.
Jak co roku firma FCA jest Partnerem Forum, natomiast w tym roku, w sposób wyjątkowy zaznaczymy swoją obecność, ze względu na fakt, iż obchodzimy Jubileusz 20-lecia firmy 🙂

FG TiME to wydarzenie cieszące się ogromną popularnością w szeroko pojętej branży ICT i co roku przyciąga blisko tysiąc uczestników, panelistów i gości.

Program 9 FG TiME wyraża potrzeby przedsiębiorców do tworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju innowacyjności i koncentruje dyskusję na ośmiu obszarach tematycznych. Tematy te stanowią istotę prac wszystkich grup roboczych Zespołu do spraw transformacji przemysłowej powołanego przez Ministra Rozwoju.

  1. Budowa powszechnej infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu 1 Gbps+
  2. E-Państwo – znaczenie inteligentnego oprogramowania w rozwoju cyfrowych usług publicznych
  3. Budowa bezpiecznych ram prawnych dla udostępniania danych cyfrowych dla usług typu Big Data
  4. Polityka rozwoju inteligentnego oprogramowania jako specjalizacji przemysłowej
  5. Kluczowe problemy związane z wdrażaniem autonomicznego transportu
  6. E-zdrowie – możliwości poprawy jakości i sprawności opieki zdrowotnej
  7. Cyber-bezpieczeństwo w mikro i makroskali
  8. Ramy prawne gospodarki 4.0 – droga do systemu społeczno-gospodarczego opartego na wiedzy

Więcej informacji nt. FG TiME.

Do zobaczenia na Forum!