FCA Sp. z o.o. jest największym integratorem innowacyjnych systemów światłowodowych w Polsce. Firma posiada własną produkcję, centrum szkoleniowe oraz park technologiczny. Spółka pozycjonuje się na rynku krajowym jako partner zorientowany na rozwój biznesowy klientów m. in. poprzez doradztwo w zakresie wyboru technologii a następnie zarządzania inwestycjami. Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Administrator IT

Osoba zatrudniona na stanowisku Administratora IT będzie odpowiedzialna za:

 • utrzymanie systemów IT zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • utrzymanie lokalnej infrastruktury serwerowej i sieciowej
 • zarządzanie środowiskiem Active Directory
 • zarządzanie środowiskiem Office365 w tym Exchange, Sharepoint
 • zarządzanie serwerami wirtualnymi
 • utrzymanie kluczowych usług IT
 • instalacja i konfiguracją oprogramowania
 • wsparciem informatycznym użytkowników
 • przeprowadzeniem procesów migracji (konfiguracja serwerów, migracja danych)

Od kandydatów oczekujemy:

 • minimum 2 letnie doświadczenie na analogicznym stanowisku
 • znajomość j. angielskiego na poziomie czytania i rozumienia dokumentacji IT i komunikatów systemowych
 • umiejętność rozwiązywania problemów z usługami systemowymi Windows
 • bardzo dobra znajomość usług Windows Server – Group Policy, DHCP, DNS
 • bardzo dobra znajomość zagadnień usług chmury Microsoft Office365 i Microsoft Azure.
 • doświadczenie w projektowaniu, implementacji oraz migracji platform SHAREPOINT
 • zaawansowana znajomość platform SharePoint: SharePoint 2010/2013/2016
 • bardzo dobra znajomość serwerowych systemów operacyjnych Windows 2016/2012R2/2008R2
 • dobra znajomość platform wirtualizacji Microsoft Hyper-V, VMWARE
 • doświadczenie w konfiguracji i utrzymaniu: IIS, AD, MS SQL
 • znajomość zagadnień sieci LAN, adresacja IP
 • umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych switch, router, access point
 • umiejętność pracy z ludźmi, wyrozumiałość i obycie z problemami technicznymi użytkowników

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • elastyczną formę współpracy (B2B lub umowa o pracę)
 • możliwość rozmowy zawodowego poprzez indywidualnie dobrane szkolenia
 • atrakcyjny system premiowy
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole
 • Multisport, prywatną opiekę medyczną, dodatkowe ubezpieczenie

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres: hr@fca.com.pl, w tytule „Administrator IT ”. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie FCA sp. z o.o. z siedzibą w ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych Administratora za pomocą adresu e-mail: abi@fca.com.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji bądź przedstawienia możliwych ofert pracy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b;
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość brania udziału w rekrutacji do pracy u Administratora ;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  b) Przenoszenia danych,
  c) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
 6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres: FCA sp. z o.o. z siedzibą w ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora
 7. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą spółki powiązane z administratorem danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.