Małymi krokami ku wielkim zmianom.

 

Od lat słyszymy o globalnym ociepleniu, którego zatrzymanie jest już niemal niemożliwe. Topniejące lodówce, zwiększanie się poziomu mórz, zakwaszanie oceanów - to skutki nadmiernej emisji gazów cieplarnianych. Niebawem temperatura Ziemi wzrośnie o 1,5 stopnia Celsjusza. To ostatni dzwonek na to, by uświadomić sobie, że nadciągająca katastrofa klimatyczna nie jest już wyłącznie sprawą organizacji rządzących światem. Los Matki Ziemi jest w rękach każdego z nas i każdy z nas może codziennie pośrednio lub bezpośrednio przyczyniać się do jej ochrony.

 

Świadomi zbliżającego się zagrożenia uruchomiliśmy projekt #ekoFCA. Posiadamy już certyfikat ISO 14001, który potwierdza, iż nasza działalność opiera się na konsekwentnym zmierzaniu do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Postanowiliśmy, iż jako producent, kolejną oczywistą dla nas decyzją powinna być zmiana opakowań. Proces ten, został już zakończony, a w najbliższych dniach pierwsze produkty w pudełkach przyjaznych środowisku wyjadą z naszych magazynów do Klientów. Owa transformacja, ze względu na ponad dwudziestoletnią obecność na rynku, jest dla nas kluczowa. A to tylko początek zmian, które w najbliższym czasie wejdą w codzienne życie naszej firmy.

 

Stawiamy na zwiększanie odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego. W związku z tym, kolejnym krokiem będzie wprowadzenie dobrych praktyk wśród naszych pracowników. To, co już do tej pory udało nam się zaimplementować, to segregacja śmieci, podpisy elektroniczne i minimalizacja ilości wydruków (elektroniczny obieg dokumentów). Dodatkowo, w firmie prowadzone są zbiórki zakrętek oraz baterii.  W planach jest rozwój ekologicznej świadomości między innymi poprzez wewnętrzny program edukacyjny. 

 

EKOzmiany to także EKObiuro. Planujemy wprowadzić zmiany w naszej przestrzeni biurowej tak, aby była jeszcze bardziej przyjazna środowisku. Za główny cel naszej akcji stawiamy sobie promowanie postaw ekologicznych i pokazywanie, że nawet małe modyfikacje mogą prowadzić do wielkich zmian.

Nasze działania nie ograniczają się wyłącznie do naszej firmy. Pragniemy jeszcze mocniej angażować się w ochronę środowiska wpierając wybrane organizacje pozarządowe lub fundacje. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do większej świadomości i zaangażowania u innych.

 

W FCA  nieprzerwanie skupiać się będziemy na ochronie naszego klimatu. Swoją postawą chcemy motywować i edukować. Pragniemy by w ślad za nami podążali inni, by świadomy wybór towarzyszył każdemu codziennie. Droga, choć długa i wymagająca niejednokrotnie ogromnych zmian jest dla nas pozytywnym wyzwaniem, w którym siłą napędową będzie wizja niesienia pomocy przyszłym pokoleniom. Pamiętajmy – każda dziesiąta stopnia ma znaczenie.