Gotowość biznesu na zmiany jest warunkiem jego rozwoju, a w chwili obecnej doświadczamy transformacji w skali światowej. Miasta, w których funkcjonujemy stają się „smart” niezależnie od tego na jakim poziomie rozwoju jest nasza organizacja. Jeśli chcemy utrzymać pozycje liderów musimy odpowiednio reagować na zmiany w otaczającym nas środowisku. Platforma dialogu i współpracy biznesu z administracją centralną i lokalną, jaką jest Smart City Forum pozwoli na efektywną wymianę opinii oraz doświadczeń dotyczących rozwoju inteligentnych miast w Polsce. Taka merytoryczna współpraca w zakresie modeli realizacji inwestycji, możliwości ich finansowania czy wykorzystania dostępnych technologii, nadzorowana przez Radę Programową pod przewodnictwem P. Mariusza Gaca (Orange Polska), jest gwarantem skutecznej i owocnej debaty. Możliwość spotkania z decydentami szczebla krajowego, znanymi ekspertami z takich branż jak: deweloperska, medyczna, transportowa, energetyczna, edukacyjna, administracyjna czy również usług publicznych sprawia, że Smart City Forum jest pierwszą inicjatywą poświęconą inteligentnym miastom w takiej skali i z takim zapleczem merytorycznym.

Źródło: www.smartcityforum.pl