FCA partnerem Siemachy

SIEMACHA to jedna z największych w Polsce organizacji społecznych świadcząca systemową pomoc dzieciom i młodzieży. Organizacja z pełnym zaangażowaniem pracuje nad tym, aby w dziedzinie pracy społecznej być liderem na skalę ogólnopolską. Wysoka jakość pomocy, którą niesie, jest wyrazem szacunku zarówno dla tych, którym jest udzielana, jak i dla wszystkich, którzy wspierają jej działalność. SIEMACHA zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, zapewnia podopiecznym nowoczesną, przyjazną przestrzeń i wdraża nowatorskie, wychodzące naprzeciw zmianom społecznym metody pracy z młodzieżą. Organizacja realizuje misję społeczną w oparciu o pięć statutowych wartości, takich jak: jawność, trwałość, systemowość, przywództwo oraz jakość. Działa zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i formalno-prawnymi oraz dba o transparentność w zakresie planowania, realizacji i finansowania projektów.

Stowarzyszenie koncentruje się na długoterminowych celach i kompleksowej pomocy – budowanej na trzech filarach: wychowaniu, sporcie oraz terapii.
Jesteśmy dumni, że firma FCA wspiera aktywnie misję i cele SIEMACHY będąc w gronie jej długoletnich partnerów.

Firma to Ludzie

Jedną z głównych wartości i filarów firmy FCA są ludzie. Dbamy o to, aby w naszej organizacji znalazły miejsce tylko osoby, które podzielają wyznawane przez nas wartości i zasady etyczne. To zapewnia przyjazną atmosferę pracy i działanie całego zespołu w obranym kierunku. Firma FCA stara się wprowadzać wiele ciekawych inicjatyw wspierających swoich pracowników w obszarach m.ni. zdrowia, miłego spędzania czasu wolnego czy kondycji fizycznej. Także nasi pracownicy lubią dawać innym coś od siebie, dlatego choćby wyjazdy integracyjne organizujemy w formie zajęć CSR.

Galeria zdjęć

Zdjęcia związane z naszymi inicjatywami oraz nasi podopieczni uchwyceni w akcji


Wspieramy młodych sportowców

Są młodzi, utalentowani, pracowici i co najważniejsze mają pasję. A tą pasją jest sport. Sport kształtuje charakter człowieka, pozwala rozwinąć młodym ludziom skrzydła i realizować swoje marzenia o zwycięstwie. W naszym kraju jest wielu młodych i utalentowanych ludzi, którzy przy odpowiednim wsparciu są zdolni osiągać sukcesy na miarę ogólnokrajową a nawet światową. Cieszymy się, że możemy pomóc młodzieży w realizacji ich marzeń i mieć swój mały udział w budowaniu ścieżki do kariery przyszłego sportowca.

Dobroczynność

Nasza firma od wielu lat wspomaga inicjatywy mające na celu pomoc najbardziej potrzebującym, w szczególności dzieciom i osobom chorym. Często zdarza się, że osoby te pozbawione są podstawowych środków do życia czy dostępu do opieki medycznej. FCA aktywnie wspiera wiele organizacji pożytku publicznego dostarczając m.in. potrzebne środki finansowe i materialne

Ekologia

Stawiamy na odpowiedzialny wobec środowiska naturalnego rozwój. Wiemy, przed jakimi wyzwaniami klimatycznymi staje obecnie świat, dlatego jako producent z pełnym szacunkiem podchodzimy do jego ochrony. Każdy aspekt działalności FCA jest rozwijany z myślą o przyszłości naszej planety. Zrównoważony rozwój opieramy na trzech filarach: ekologicznej produkcji, szerzeniu dobrych praktyk wśród pracowników i stawaniu się inspiracją dla naszego otoczenia biznesowego.

 

>ZOBACZ CO OZNACZA #ekoFCA<