Firma FCA jest jednym z największych integratorów technologicznych w zakresie systemów światłowodowych do budowy optycznych sieci teletransmisyjnych w Polsce.

Nadrzędnym celem polityki Jakości w naszym przedsiębiorstwie jest dążenie do spełnienia aktualnych i przyszłych oczekiwań Klientów w zakresie prowadzonej przez FCA działalności tzn.:

 • produkcji i dystrybucji komponentów do budowy sieci telekomunikacyjnych,
 • świadczenie usług na każdym etapie inwestycji (planowanie, projektowanie, paszportyzacja, inwentaryzacja i utrzymanie sieci).

Polityka Jakości w firmie FCA Sp. z o.o. realizowana jest w ramach Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania międzynarodowej normy EN ISO 9001:2015.

Główne kierunki działania w celu zagwarantowania pełnego zadowolenia naszego Klienta to:

 • Zapewnienie ciągłego wzrostu jakości produkowanych wyrobów i usług
 • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych mających na celu optymalizację procesu produkcyjnego
 • Zapewnienie terminowej realizacji zamówień zgodnych z wymaganiami klientów
 • Zapewnienie konkurencyjności cenowej wyrobów i usług
 • Zapewnienie kompetentnej kadry oraz opracowanie i wdrożenie skutecznych metod rozwoju zawodowego pracowników

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 • Współpracę z Klientami, stałe poznawanie ich potrzeb i oczekiwań w celu poprawy i udoskonalaniu skuteczności naszych działań
 • Doskonalenie procesów technologicznych poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych
 • Tworzenie wzajemnie korzystnych relacji z dostawcami
 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji, wiedzy, świadomości pracowników oraz ich identyfikacji z przedsiębiorstwem
 • Pełną znajomość i przestrzeganie wymagań Systemu Zarządzania Jakością obowiązującego w firmie FCA

Gwarancją realizacji Polityki Jakości firmy FCA Sp. z o.o. jest powszechna świadomość wśród pracowników naszego przedsiębiorstwa, że każdy z nas odpowiedzialny jest za jakość świadczonych usług i tylko ciągłe, efektywne i skuteczne doskonalenie otwiera drogę do dalszego rozwoju oraz umożliwia utrzymanie konkurencyjnej przewagi na rynku.

Pliki do pobrania
Certyfikat ISO 14001:2015
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania FCA Sp. z o.o.