Jakich ludzi szukamy

Jesteśmy firmą zatrudniającą ludzi kreatywnych, zorientowanych na osiągnięcie wspólnego celu. Uważamy, że o sukcesie firmy decyduje przede wszystkim zespół. Potencjał każdego członka zespołu jest dla nas cenny, gdyż to on świadczy o wartości FCA.

Pracownicy naszej firmy to grupa ludzi, których praca oparta jest na wzajemnym szacunku i przyjaźni, z pasją rozwijają idee oraz inicjują zmiany. Profesjonalizm, solidność, innowacyjność, otwartość to główne wartości, które cechują ludzi pracujących w FCA.

Uważamy, że dobrze zgrany zespół pozwala utrzymać pozycję na rynku, wyprzedzać konkurencję, a przede wszystkim realizować zakładane cele. Dlatego też, naszym zamysłem jest wyłonienie najlepszych kandydatów, wpisujących się nie tylko w wymagania na konkretne stanowisko, ale również w ogólną politykę personalną firmy.

Dbamy o ustawiczny rozwój naszych pracowników, zapewniając im udział w szkoleniach kształcących i podnoszących kwalifikacje.

Proces rekrutacji

Rekrutacja prowadzona zgodnie z przyjętymi profesjonalnymi oraz etycznymi zasadami działania


  • 1.Przygotuj list i CV

  • 2.Prześlij dokumenty e-mailem

Pierwszy krok należy do Ciebie! Przygotuj i prześlij na adres hr@fca.com.pl list motywacyjny oraz CV. Prosimy również o załączenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie procesu rekrutacji.

  • 1.Analiza dokumentów

  • 2.Zaproszenie na rozmowę

  • 3.Rozmowa kwalifikacyjna

Drugi etap zaczyna się od pozytywnej analizy przesłanych dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności z wymaganiami – poinformujemy Cię o wyniku telefonicznie i zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.

  • 1.Wynik rekrutacji

  • 2.Powiadomienie o wyniku

  • 3.Witamy w FCA

Bez względu na wynik rekrutacji o wyniku powiadomimy Cię telefonicznie.