Diagnoza problemu

Modernizacja istniejącego węzła kolokacyjnego była mocno utrudniona ze względu na duże rozproszenie kabli światłowodowych i brak przyjętego standardu ich montażu. Obsługa wykonywanych połączeń była skomplikowana i wymagała dodatkowego czasu pracy ekip technicznych. Ponadto, w obiekcie nie były wyznaczone dedykowane trasy światłowodowe, a zastosowane przestarzałe produkty nie spełniały wymagań stawianych obecnie węzłom kolokacyjnym. Ze względu na niewystarczające zasoby wolnych włókien światłowodowych niemożliwy był dalszy rozwój oferty zarówno dla obecnych, jak i dla nowych klientów.

Dalsze kroki

indywidualne podejście do każdego klienta


  • Cel
  • Rozwiązanie
  • Wynik

Cel do osiągnięcia

Dyrektor ds. Eksploatacji szukał optymalnych możliwości przeprowadzenia modernizacji istniejącego węzła, tak aby spełniał wymagania infrastruktury pasywnej nowoczesnej sieci światłowodowej.

Wybór optymalnego rozwiązania

Zaproponowany system stojaków ODF – LiSA NGR, pozwolił na zmniejszenie ilości punktów zakończeniowych kabli liniowych, poprawiając organizację torów światłowodowych. Ilość zasobów światłowodowych została zwiększona, a wykonywanie połączeń i pomiarów przez grupy techniczne stało się znacznie łatwiejsze.

Mierniki sukcesu

Zastosowane rozwiązanie pozwoliło na odzyskanie aż 81% powierzchni obiektu, a zasoby światłowodowe możliwe do wykorzystania wzrosły o 75%. Od momentu wdrożenia rozwiązania czas wykonania dodatkowego podłączenia wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów skrócił się o 50%.