Diagnoza problemu

Dotychczas stosowane rozwiązania w obszarze sieci Ethernet Klienta nie były satysfakcjonujące. Wykorzystywane urządzenia nie były dedykowane do pracy w trudnych i wymagających warunkach środowiskowych panujących w stacjach energetycznych, co w konsekwencji powodowało, że architektura istniejących sieci nie była optymalna. Przy planowanej rozbudowie wydawała się konieczna czasochłonna i kosztowna adaptacja pomieszczeń oraz instalacja dodatkowych szaf telekomunikacyjnych pozwalających na montaż dodatkowych urządzeń.

Dalsze kroki

indywidualne podejście do każdego klienta


  • Cel
  • Rozwiązanie
  • Wynik

Cel do osiągnięcia

Dyrektor Działu Sieci szukał rozwiązania pozwalającego budować sieci przełączane, pracujące optymalnie w środowisku obiektów energetycznych. Oczekiwał również rozwiązania wykorzystującego dotychczasową infrastrukturę pasywną IT.

Wybór optymalnego rozwiązania

Wdrożenie systemu przełączników przemysłowych, umożliwiło stworzenie optymalnej sieci łączącej wszystkie stacje i podstacje energetyczne rozproszone w całym regionie. Moduły przełączników przetestowane pod względem zgodności ze standardem IEC 61850-3 spełniły zalecenia dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, interferencji elektromagnetycznej, wymagań atywibracyjnych, antywstrząsowych oraz pracy w przedziale temperatur od –40°C do +75°C. Ponadto urządzenia zostały przystosowane do montażu w szynach DIN. Architektura została oparta na optycznych pierścieniach zapewniających redundancję połączeń. Urządzenia klienckie zostały podłączone za pośrednictwem portów z funkcjonalnością PoE, dzięki czemu nie było wymagane doprowadzenie do dedykowanej instalacji zasilania elektrycznego.

Mierniki sukcesu

Wdrożenie systemu przełączników przemysłowych zapewniło zwiększenie liczby obsługiwanych obiektów o 32%. Oszczędność miejsca w istniejących obiektach względem dotychczas stosowanych rozwiązań wyniosła 46%.