Diagnoza problemu

Diagnoza stanu fizycznego sieci światłowodowych klienta była dość trudna ze względu na fakt, iż ocena jakości sieci była subiektywna i opierała się jedynie na analizach pomiarów transmisyjnych przeprowadzanych raz do roku. Informacje uzyskane za pomocą tych analiz oraz okresowych awarii, które pojawiały się szczególnie w okresie zimowym, nie odzwierciedlały rzeczywistego stanu tras światłowodowych. Ponadto niemożliwym było prognozowanie, w którym miejscu i w jakim czasie może wystąpić potencjalna awaria.

Dalsze kroki

indywidualne podejście do każdego klienta


  • Cel
  • Rozwiązanie
  • Wynik

Cel do osiągnięcia

Dyrektor Działu Teletransmisji szukał możliwości stałe go monitorowania parametrów tras światłowodowych a także narzędzia, które pomogłoby mu zdiagnozować najbardziej awaryjne odcinki sieci oraz podjąć optymalne decyzje dotyczące przeprowadzenia ich modernizacji.

Wybór optymalnego rozwiązania

Wdrożony system NQMS pozwolił na ciągłe monitorowanie wielu włókien światłowodowych na odcinkach przekraczających 150 km. W rezultacie monitoring objął całą sieć teletransmisyjną. System umożliwił zdalny dostęp do urządzeń pomiarowych rozmieszczonych w lokalizacjach na terenie całego kraju, a zbudowana w ten sposób baza danych pozwoliła na sprawną, bieżącą analizę kondycji tras światłowodowych. Ponadto wdrożone rozwiązanie umożliwiło rejonizację sieci, przydzielając regionalnym służbom utrzymania poszczególne jej części.

Mierniki sukcesu

Dzięki zastosowanemu systemowi, wykrywalność potencjalnych awarii wzrosła o 96% w stosunku do systemu opierającego się na corocznych pomiarach i analizach. System pozwolił na skrócenie czasu usunięcia awarii o 43%. Dodatkowo rozwiązanie umożliwiło bardziej efektywne zarządzanie harmonogramem prac konserwacyjnych.