Diagnoza problemu

Transmisja danych między kilkoma ośrodkami nie była satysfakcjonująca. Połączenia świadczone były przez różnych operatorów. Brakowało mechanizmów gwarantujących odpowiednią jakość połączeń. Sieć transmisyjna jako całość nie była spójna, z czego wynikał również brak nadzoru nad usługami na całej trasie (tzw. „end-to-end”).

Dalsze kroki

indywidualne podejście do każdego klienta


  • Cel
  • Rozwiązanie
  • Wynik

Cel do osiągnięcia

Dyrektor Działu Teletransmisji szukał możliwości, aby na bazie własnych lub dzierżawionych usług operatorskich stworzyć jednolitą sieć transmisji danych dla korporacji.

Wybór optymalnego rozwiązania

Wybór sprawdzonego operatora pozwolił na połączenie w sieć korporacyjną wszystkich oddziałów rozproszonych na terenie kraju. W rezultacie zastosowany system EMXP pozwolił na logiczne zestawienie bezpośrednich połączeń między poszczególnymi ośrodkami, zapewniając odpowiednią jakość transmisji w oparciu o monitorowanie parametrów SLA. Zgodnie z oczekiwaniami platforma umożliwiła zdalne i elastyczne kreowanie połączeń w zależności od bieżącego zapotrzebowania, bez konieczności dokonywania rekonfiguracji połączeń fizycznych. System pozostał otwarty na kolejne rozbudowy, zapewniając możliwość integracji kolejnych oddziałów.

Mierniki sukcesu

Dzięki zainstalowanemu systemowi EMXP czas niedostępności połączeń zmalał 8-krotnie a czas rekonfiguracj połączeń uległ skróceniu o 93%. Dodatkowo, na podstawie pomiarów monitorujących parametry SLA, zyskano narzędzie weryfikujące jakość dostarczanych usług transmisyjnych od operatora.