Diagnoza problemu

Plan rozwoju usług, ze względu na stosunkowo krótki okres realizacji zadania oraz problemy z pozyskaniem zezwoleń na budowę infrastruktury.

Dalsze kroki

indywidualne podejście do każdego klienta


  • Cel
  • Rozwiązanie
  • Wynik

Cel do osiągnięcia

Dyrektor techniczny jednego z integratorów działających na terenie województwa podlaskiego, który musiał dostarczyć do lokalnej jednostki samorządu terytorialnego usługę dostępu do internetu w ramach projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu (POIG 8.3).

Wybór optymalnego rozwiązania

Możliwość rozbudowania infrastruktury stosunkowo niedużym kosztem, tak aby sieć mogła dotrzeć do jak największej ilości nowych klientów, świadcząc usługi klasy operatorskiej.

Mierniki sukcesu

Wspólnie z Klientem wypracowaliśmy rozwiązanie oparte na terminalach ONT montowanych na zewnątrz, które pozwoliły dostarczyć usługi transmisji danych, głosowe i telewizji dla wykluczonych cyfrowo, a ponadto umożliwiły operatorowi energetycznemu odczytywanie liczników z dowolnego miejsca w kraju oraz połączenie punktów w lokalizacjach zewnętrznych (np. kamery IP na stacjach energetycznych). W tym celu skorzystano z infrastruktury światłowodowej operatora energetycznego. Terminal umożliwił szybkie podłączanie klientów biznesowych będących w zasięgu sieci.