21-24 września 2015 odbyła się konferencja MEDIAKOM, którą objęliśmy patronatem.

Głównymi tematami tegorocznego spotkania w Ostródzie były mi.in.: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Prawa autorskie –stan prawny po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, Programy lokalne w sieciach kablowych, jak również, a może przede wszystkim Technologia GPON.

Jednym z pierwszych prelegentów jesiennej konferencji był nasz reprezentant – Michał Gruca, który zwrócił szczególną uwagę na cichego zabójcę zyskowności współczesnej firmy – KOMODYFIKACJĘ. Podczas wystąpienia przeanalizował biznes uczestników MEDIAKOMU dając im wskazówki dotyczące nowych wyzwań jakie stoją przed nimi. Ponadto pokazał w jaki sposób należy szukać nisz na rynku, aby biznes nabrał rozpędu. W konsekwencji uczestnicy wydarzenia otrzymali instrukcję, jak w trzech krokach osiągnąć cel biznesowy.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej informacji nt. powyższych zagadnień prosimy o kontakt z Michałem Grucą +48 698 699 767, lub m.gruca@fca.com.pl

Do zobaczenia na kolejnych konferencjach!