FCA

SATYSFAKCJA KLIENTAINNOWACJAEFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNAANGAŻUJĄCE PRZYWÓDZTWOBo Wasze zdanie jest ważne!

Jakiś czas temu zaprosiliśmy Was do zapoznania się z naszymi wartościami organizacyjnymi. Wiecie już po co one są, jaką rolę w życiu naszej firmy pełnią.

Tym razem zapraszamy do rozmowy o każdej z nich z osobna oraz o tym, co pozwoli nam przełożyć prezentowane wartości na postawy i zachowania. Chcemy poznać Waszą opinię. Powiedzcie nam, jakie kompetencje Waszym zdaniem powinniśmy mieć i wspierać, aby budować satysfakcję klienta poprzez innowacyjność, efektywność i angażujący przywództwo. Bądźcie najlepszym barometrem tego jak jest oraz głosem mówiącym jak powinno być.


SATYSFAKCJA KLIENTA

Satysfakcja klienta to po prostu miara trafienia w oczekiwania naszych klientów. Zadowoleni klienci to dowód wartości naszego produktu, sprawności i wysokiej jakości działania naszego zespołu oraz pewny zysk dla Grupy FCA. Co więcej, satysfakcja klienta jest jednym z kluczowych elementów mówiących o sukcesie organizacji.

Badania dowodzą, że utrzymanie lojalnego klienta jest o 6-7 razy tańsze, niż pozyskanie nowego. Co więcej, zwiększenie budżetu na cel utrzymania klienta zaledwie o kilka procent, jest w stanie podnieść zyski uzyskane z grupy stałych klientów o nawet kilkadziesiąt procent. Nie zapominajmy też o jednym – nowi klienci są niestety wrażliwi na wysokość cen w naszej ofercie i zanim nas poznają, to koszt zakupu jest jednym z głównych czynników wpływających na ich decyzje zakupowe.

Oto trzy powody, dla których powinniśmy dbać o satysfakcję naszych Klientów:

INNOWACYJNOŚĆ


Aby konkurować ze światowymi standardami i utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku, Grupa FCA musi skupić się na rozwoju produktów i usług. Jest to jedno z naszych najważniejszych wyzwań. Doświadczenia firm odnoszących długotrwałe sukcesy pokazują, że wdrażanie nowych i ciągłe doskonalenie dotychczasowych produktów i usług jest warunkiem koniecznym w utrzymaniu pozycji lidera rynkowego.

Wyniki badań Global 1000 wskazują na fakt, że firmy których strategia zawiera innowacyjność realizowaną poprzez sprawne identyfikowanie potrzeb klienta, osiągają zdecydowanie lepsze wyniki niż firmy wybierające inne strategie rozwoju. A oto inne powody, które powinny zachęcić nas do kreatywności i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w każdym obszarze funkcjonowania Grupy FCA:

EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA


Efektywność Grupy FCA to nic innego jak odpowiedź na pytanie: jak wydajnie i oszczędnie korzystamy z naszych zasobów. Jest to także nasza umiejętność sprawnego reagowania na zmiany, korzystania z pojawiających się szans biznesowych oraz szybkie i skuteczne realizowanie wyzwań, jakie stawia przed nami rynek.
Wysoki poziom efektywności organizacyjnej zapewnia właściwe funkcjonowanie przedsiębiorstwa i sprawia, że firma się rozwija i zyskuje przewagę pośród konkurencyjnych organizacji na rynku.

Co może budować efektywność organizacyjną w Grupie FCA?

ANGAŻUJĄCE PRZYWÓDZTWO


Z badań przeprowadzonych przez PARP w partnerstwie z firmą Values wynika, że niemal 40% badanych pracowników uznało natężenie przywództwa angażującego w firmie za zbyt małe. Co więcej, bez zaangażowania pracowników w procesy decyzyjne oraz bez dawania im większej swobody działania, coraz trudniej przedsiębiorstwom konkurować na rynku. Angażujący lider to taki, który dzieli się z pracownikami odpowiedzialnością i z otwartością przyjmuje ich pomysły oraz nowe rozwiązania.
Według światowych badania Instytutu Gallupa firmy, które wprowadziły i stosują angażujący styl zarządzania mają wyższy poziom zaangażowania pracowników, co przekłada się na bardzo dobre wyniki finansowe oraz lepszą pozycję konkurencyjną.

Oto ważne powody, dla których warto wdrożyć w Grupie FCA model przywództwa angażującego:

Zapraszamy do wypełnienia ankiety!FCA

Cel kampanii, czyli czym są wartości i po co o nich mówimy

Wartości firmowe, to nic innego jak zbiór przekonań, zgodnie z którymi postępujemy w odniesieniu zarówno do naszych klientów, dostawców, jak i pracowników. To zasady, które mają przyświecać każdemu z nas. Nie tylko podczas codziennej pracy, ale przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych, które wymagają od nas dokonania trudnych wyborów. Wartości są zatem niczym latarnia morska, która wskaże jaką drogą podążać. Pomogą także odpowiedzieć na pytanie: co jest dla nas dobrym, a co złym rozwiązaniem.

Spójność na poziomie wartości czyli uczciwość wobec siebie i innych, dostarcza nam siły i motywacji do działania. Dzięki temu, realizujemy nasze zadania przy minimalnym ryzyku odczuwania stresu i niechcianych emocji. Co więcej, czujemy że nie musimy, lecz chcemy. Stąd zadania, których się podejmujemy realizujemy z entuzjazmem, radością i mamy ogromną satysfakcję z osiąganych wyników. Wartości oraz świadomość ich posiadania pozwala nam także na branie odpowiedzialności za własne decyzje, zachowania, postawy oraz sposób, w jaki komunikujemy z ludźmi. Słowa znaczą, więc warto przykładać wiele uwagi do tego, co mówimy i jakimi słowami „obdarowujemy” innych.

Z badań Corporate Value Index wynika, że w Polsce aż 44% pracowników nie ma pojęcia, czy ich firma ma zdefiniowane wartości firmowe. Jednocześnie, inne badania pokazują, że firmy które wypracowały swoje wartości, wdrożyły je i funkcjonują w zgodzie z nimi (czyli zgodnie z nimi zatrudniają i traktują pracowników, obsługują klientów i współpracują z kontrahentami), osiągają znacznie większe sukcesy na rynku niż firmy, które mimo iż wartości mają, to funkcjonują bez zwracania na nie uwagi.

Grupa FCA należy to tych organizacji, które za swoją największą przewagę konkurencyjną uważają ludzi, ich wiedzę, kompetencje, umiejętności i postawy. I to jest najlepszy powód, dla którego chcemy głośno poruszać temat naszych wartości organizacyjnych. Chcemy, aby nasze DNA mogło mieć istotny wpływ nie tylko na wyniki firmy, ale i na Wasz rozwój oraz satysfakcję z wykonywanej pracy.

A wszystko po to, abyśmy stanowili jeden dobrze współpracujący zespół, będący świadomy zarówno swoich mocnych stron, jak i obszarów do rozwoju.

Zespół posiadający wspólne wartości, mówiący tym samym językiem i podążający w jednym kierunku.

Zespół ludzi szczęśliwych i dumnych ze wspólnych sukcesów.

Logo naszej kampanii, czyli co chcemy Wam przekazać

Logo wartości

Nasza kampania zyskała swój własny znak. Skąd pomysł na takie właśnie logo?

W poprzednim roku rozpoczęliśmy wdrażanie nowej strategii rozwoju Grupy FCA. Słowo strategia pochodzi od greckich słów „stratós” czyli „armia” oraz „ágein” – „dowodzić”. Pierwotnie odnosiło się ono wyłącznie wojskowości, dziś ma znacznie szersze znaczenie i z powodzeniem jest wykorzystywane do tworzenia koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Kluczowym elementem czy to w dowodzeniu wojskiem czy w kierowaniu przedsiębiorstwem jest właśnie pierwszy człon tego słowa: Stratós czyli armia. Bez zaangażowanego zespołu, który rozumie wspólne cele i identyfikuje się z nimi, są nikłe szanse na skuteczne działanie.

Symbolem FCA 2.0 i naszej kampanii jest znak składający się z 13 elementów graficznych o różnym kolorze. Dokładnie tyle samo jest jednostek organizacyjnych tworzących FCA, a mnogość kolorów symbolizuje naszą różnorodność, którą postrzegamy jako szansę o ile będziemy potrafili z niej skorzystać. Symbolika znaku sugeruje, że wszyscy rozumiemy cele i sens ich realizacji. Jesteśmy „OK” ze strategią i jej założeniami. Rozumiemy konieczność wprowadzania zmian i chcemy być jej ambasadorami.

Poznajcie nasze wartości organizacyjne

SATYSFAKCJA KLIENTA

Satysfakcja Klientów jest osią, wokół której koncentrują się nasze działania. Pozwala nam to dostrzegać potrzeby naszych Klientów i właściwie odpowiadać na ich oczekiwania.

Dostarczamy rozwiązania terminowo i w określonej jakości, biorąc odpowiedzialność za własne zobowiązania. Budujemy długofalowe relacje z Klientami, opierając je na zaufaniu i odpowiedzialności.INNOWACYJNOŚĆ

Identyfikujemy szanse i wdrażamy zmiany pozwalające odpowiadać na zmieniające się potrzeby i oczekiwania Klientów.

Dzięki kreatywności, twórczemu myśleniu i przedsiębiorczości, usprawniamy istniejące i wdrażamy nowe rozwiązania. Kreujemy wartość poprzez odważne i skuteczne wdrażanie innowacyjnych pomysłów. Jesteśmy katalizatorem rozwoju, a dzięki angażowaniu zespołu i samych siebie zachęcamy do poszukiwania nowych szans biznesowych.


EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Strategiczna perspektywa myślenia, w połączeniu z elastycznością i kreatywnością naszej organizacji, daje nam zdolność do osiągania ambitnych celów biznesowych.

Pro-aktywna postawa ludzi i organizacji zapewnia niesłabnącą jakość produktów i usług.

Wartością dodaną takich sposobów myślenia i działania jest to, że organizacja stale szuka sposobów zarówno na doskonalenie pracowników, jak i samej siebie.ANGAŻUJĄCE PRZYWÓDZTWO

Tworzymy zespół zorientowany na realizację celów. Dbamy o komunikację, ponieważ przepływ wiedzy oraz efektywne zarządzanie różnorodnością pozwala nam koncentrować się na realizacji celu.

Nasi liderzy angażują zespół, inicjują zmiany i kwestionują status quo w drodze do ciągłego rozwoju organizacji i ludzi. Efektywność naszych działań możliwa jest dzięki dojrzałości emocjonalnej, która cechuje naszych liderów.Co planujemy, czyli do czego chcemy Was zaprosić

CO PRZED WAMI?

Kluczem do sukcesu oraz rozwoju Grupy FCA jesteście Wy. Wasze zaangażowanie, kompetencje, odpowiedzialność i odwaga do osiągania ponadprzeciętnych wyników.

Stąd, postanowiliśmy redefiniować system wartości naszej firmy oraz przekazać go Wam w sposób zrozumiały dla nas wszystkich. Chcemy wyjaśnić Wam, w jaki sposób nasz system wartości pomaga w definiowaniu postaw, kompetencji i umiejętności, jakie są nam potrzebne dla osiągania jak najlepszych wyników w naszej pracy.


Czego możecie się spodziewać?

po pierwsze: prosimy Was, abyście uważnie przeczytali definicje naszych wartości organizacyjnych i zastanowili się, co one dla Was oznaczają.

po drugie: zaprosimy Was do wspólnego wypracowania modelu kompetencji Grupy FCA, dzięki którym będziemy w stanie realizować cele w sposób zgodny z naszym systemem wartości. Już niebawem poprosimy Was do udziału w głosowaniu, którego wyniki pozwolą nam stworzyć katalog kompetencji, w których będziemy dążyć do mistrzostwa. Głosowania będą odbywały się on-line, w odstępie tygodniowym. Przed rozpoczęciem tego etapu, otrzymacie komunikat HR, w którym objaśnimy zasady głosowania.

po trzecie: po każdym głosowaniu przygotujemy dla Was jego podsumowanie i ogłosimy listę wybranych przez nas kluczowych kompetencji, przełożonych na konkretne zachowania i postawy.

po czwarte: zaprosimy Was na krótkie warsztaty, podczas których będziemy rozmawiać o naszych wartościach oraz wdrażać wybrane przez nas kompetencje. Wszystko będzie realizowane w formie ciekawych ćwiczeń. Będziecie zadowoleni 😊

po piąte: stworzymy dla Was plan rozwoju w ramach wybranych przez nas wszystkich kompetencji. Będziemy się kształcić i doskonalić.