FCA Sp. z o.o. jest największym integratorem innowacyjnych systemów światłowodowych w Polsce. Firma posiada własną produkcję, centrum szkoleniowe oraz park technologiczny. Spółka pozycjonuje się na rynku krajowym jako partner zorientowany na rozwój biznesowy klientów m. in. poprzez doradztwo w zakresie wyboru technologii a następnie zarządzania inwestycjami. Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Product Manager ds. pasywnych komponentów sieci światłowodowych

Osoba zatrudniona na stanowisku Product Managera ds. pasywnych komponentów sieci światłowodowych będzie odpowiedzialna za:

 • Zarządzanie wybraną grupą produktową z portfolio firmy
 • Analiza potrzeb i poszukiwanie nowych dostawców, utrzymywanie relacji z producentami
 • Zarządzanie Cyklem Życia Produktu (wprowadzanie nowych produktów, badanie efektywności wdrożenia, poszukiwanie usprawnień
 • Zarządzanie polityką cenową
 • Bliska współpraca z innymi działami firmy m.in. zespołem Presales, Marketingiem, R&D
 • Przygotowywanie dokumentacji produktowej
 • Przeprowadzanie szkoleń produktowych wewnętrznych i zewnętrznych

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (preferowane techniczne)
 • Znajomość zagadnień z telekomunikacji z zakresu sieci światłowodowych oraz teleinformatyki
 • Dodatkowo mile widziane doświadczenie w planowaniu i budowie sieci światłowodowych dostępowych z rozwiązań pasywnych (FTTx, PON)
 • Nastawienie na rozwój i zdobywanie doświadczeń zawodowych
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność, zaangażowanie
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Prawo jazdy kat. B

Zapewniamy

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Pracę w stabilnej polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Wynagrodzenie podstawowe oraz premia wg systemu premiowego po ustalonym okresie
 • Pracę w młodym, dynamicznym zespole
 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego i osobistego poprzez udział w szkoleniach

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres: hr@fca.com.pl, w tytule „Product Manager ds. pasywnych komponentów sieci światłowodowych”. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie FCA sp. z o.o. z siedzibą w ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych Administratora za pomocą adresu e-mail: abi@fca.com.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji bądź przedstawienia możliwych ofert pracy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b;
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość brania udziału w rekrutacji do pracy u Administratora ;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  b) Przenoszenia danych,
  c) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
 6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres: FCA sp. z o.o. z siedzibą w ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora
 7. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą spółki powiązane z administratorem danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.