Oferty pracy

Koordynator Budowy Sieci Światłowodowej

Lokalizacja:

Warszawa, Radom

Spółka:

FCA

Opis stanowiska:

Umowa o pracę

Od kiedy?

1 grudnia 2021

Czas zatrudnienia:

nieokreślony

Aplikuj
Opis stanowiska:
 • sprawowanie nadzoru nad wykonawcami robót w branży telekomunikacyjnej przewodowej w zakresie zgodności inwestycji z projektem, pozwoleniem na budowę oraz podpisanymi umowami
 • zamawianie i koordynacja terminów dostaw materiałów
 • stała kontrola zgodności robót z obowiązującym harmonogramem budowy
 • kontrola zaawansowania robót wraz z przygotowywaniem raportów tygodniowych i miesięcznych
 • przygotowanie oraz dokonywanie odbioru robót wybudowanych sieci FTTH
 • kontrola jakości prowadzonych przez wykonawców prac
 • nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie
Od kandydatów oczekujemy:
 • doświadczenie w kierowaniu projektem budowy sieci światłowodowych FTTH lub POPC
 • umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność
 • dobra organizacja planowania pracy i umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • dyspozycyjność, efektywność i dynamika w działaniu
 • obsługa pakietu Office, aplikacji graficznych QGIS, AutoCad
 • czynne prawo jazdy kat. B

Mile widziane:

 • doświadczania na stanowisku Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru
 • praktyczna znajomość Prawa Budowlanego
 • uprawnienia SEP 1 kV
 • kurs lub certyfikat PPN PGE
 • ukończone kursy i szkolenia branżowe telekomunikacyjne oraz FTTx
Zapewniamy:
 • stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę lub kontrakt B2B
 • pracę w stabilnej polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • pracę przy realizacji złożonych i rozpoznawalnych na rynku projektów w technologii FTTH
 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego i szkoleń
 • multisport, prywatną opiekę medyczną, dodatkowe ubezpieczenie
 • premie
 • samochód służbowy, komputer, telefon komórkowy
formularz aplikacyjny

Aplikuj i pracuj z nami!  Imię i nazwisko*

  Adres email*

  Temat

  Treść wiadomości

  Dokumenty aplikacyjne  Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

  Klauzula informacyjna*


  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie FCA sp. z o.o. z siedzibą w ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice.

  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych Administratora za pomocą adresu e-mail: abi@fca.com.pl;

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych (w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach).

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy (Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) oraz wyrażonej zgody (art. 6 ust 1. lit a RODO)

  5. Podanie danych osobowychw zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  6. Posiada Pani/Pan prawo do:

  a) Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  b) Przenoszenia danych,

  c) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;

  d) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres: FCA sp. z o.o. z siedzibą w ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora

  7. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekruterskie i innym podmiotom przetwarzającym dane, w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

  8. Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres realizacji procesu rekrutacji a następnie przez okres 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w oparciu o ewentualną zgodę na przyszłe rekrutacje będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy lub do momentu wycofania zgody.

  9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

  11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.