FCA obecnie to silna grupa spółek posiadająca w swojej strukturze podmioty zależne odpowiedzialne za zarządzanie, integrację i wykonawstwo inwestycji telekomunikacyjnych, w tym także budynkowych.

Przewagą naszej firmy zawsze była elastyczność i dynamika działań skoncentrowana na potrzebach rynku oraz rozwoju klienta. Dlatego wychodząc naprzeciw wymaganiom, jakie od roku 2013 stawia nowelizacja Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotycząca: „warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, poszerzyliśmy naszą ofertę o dedykowane rozwiązanie Develoop skierowane do wszystkich inwestorów budowlanych.

W ramach współpracy zapewniamy:

  • przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie
  • przygotowanie projektów instalacji teletechnicznej
  • integracje i dostawy elementów systemu
  • kompleksowe wykonanie i uruchomienie instalacji (światłowodowych, koncentrycznych, miedzianych)