Od początku istnienia, FCA stawia na intensywną współpracę z Uczelniami Wyższymi w różnych obszarach.

Wspieramy uczelnie techniczne w ramach budowy i modernizacji pracowni oraz laboratoriów. Udało nam się stworzyć wiele laboratoriów optycznych z prawdziwego zdarzenia, gdzie studenci mają możliwość pracy na najbardziej innowacyjnych rozwiązaniach m.in. do zwielokrotniania włókien, teletransmisji, czy multipleksacji falowej oraz mogą dokonywać pomiarów długości i tłumienności włókien światłowodowych.

Bierzemy także udział w innowacyjnych projektach badawczych. Byliśmy m.in. głównym producentem specjalistycznych pigtaili z siatkami Bragga, które zostały wykorzystane jako czujniki temperatury i odkształceń arrasów i płócien malarskich w trzyletnim projekcie realizowanym przez Muzeum Narodowe w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Nauki i Techniki w Tronheim.

Angażujemy się w konferencje naukowe i wykłady jako partner specjalizujący się w najbardziej zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych z zakresu telekomunikacji optycznej.

Zaufały nam

uczelnie wyższe