Z okazji 20-tej rocznicy założenia miejskiej sieci komputerowej – CzestMAN, firma FCA Sp. z o.o. została zaproszona do wygłoszenia prelekcji na temat perspektywy kolejnych 20 lat dla sieci naukowych.

Uroczystości 20-lecia, które odbyły się 27 maja 2014 roku. na Politechnice Częstochowskiej, były idealną okazją nie tylko na podsumowanie, co przez ostatnie lata zrealizowały sieci naukowe w Polsce, ale przede wszystkim okazją do dyskusji przedstawicieli największych jednostek naukowych w Polsce na temat przyszłych szans rozwoju tych sieci.

Już dziś widzimy, że ewolucja rynku telekomunikacyjnego, zmiany legislacyjne w Polsce, wdrożenie Agendy Cyfrowej w krajach członkowskich UE, powodują, że nie tylko przedsiębiorstwa, ale i Instytucje Publiczne, Jednostki Samorządu Terytorialnego i Jednostki Naukowe, zaczynają myśleć o swej działalności w kontekście rozwoju biznesowego.

„W sieciach naukowych też chodzi o biznes – perspektywa kolejnych 20 lat” – tak brzmiał tytuł wykładu FCA, w którym nasz przedstawiciel opowiedział o dużej szansie na rozwój sieci naukowych, jaką bez wątpienia stwarza unijna perspektywa 2020. Odpowiedział na pytanie jakie trendy na rynku telekomunikacyjnym będą sprzyjały dalszemu postępowi oraz wskazał obszary szczególnie ważne z punktu widzenia współpracy biznesu i jednostek naukowych.

FCA od wielu lat aktywnie wspiera uczelnie w zakresie m.in.: budowy sieci telekomunikacyjnych, innowacyjnych projektów technologicznych czy też wyposażenia laboratoriów naukowych w specjalistyczne systemy światłowodowe.

Mamy nadzieję, że nasz wykład będzie dla uczestników konferencji inspiracją do rozwoju sieci i zachętą do korzystania ich zaawansowanych możliwości technologicznych.