5G. Technologia, która łączy i dzieli. Z jednej strony daje ogromne nadzieje na dynamiczny rozwój, z drugiej zaś budzi coraz większe kontrowersje. Problemy z jej wdrożeniem można podzielić na 3 grupy: problemy technologiczne, problemy prawne i te społeczne. Tylko rozwiązanie wszystkich przeszkód pozwoli w 100% wykorzystać szanse jakie da nam ogólnodostępna technologia 5G. Z jakimi tematami należy się zmierzyć? Zapraszamy do przeczytania naszego punktu widzenia.

Zacznijmy od tematu najbliższemu naszej działalności: problemy technologiczne. Tu do czynienia mamy z problemem dostępności częstotliwości. Uprawnienia do wykorzystywania pasm częstotliwości 3,4-3,8 GHz ma wiele podmiotów. Obecne umowy rezerwacji wygasają odpowiednio za 12 lat (3,4-3,6 GHz), 4 lata (3,6-3,8 GHz) oraz za ponad 11 lat (dla pasam 26 GHz). Dlatego też aby móc wcześniej wykorzystać te pasma na potrzeby 5G konieczna może się okazać wypłata odszkodowań.

Podobne problemy dotykają pasma 700 MHz. Zgodnie z obowiązkami nakładanymi przez Unię Europejską powinno ono być zwolnione do czerwca 2020 roku, jednak istnieje pewne ryzyko, że termin ten zostanie przesunięty o kolejne 2 lata.

Kolejnym dylematem przed którym stoimy jest decyzja, w jaki sposób sieć powinna być budowana: pojawiają się pomysły odnośnie jednej- narodowej sieci, pojawiają również te postulujące za sieciami budowanymi przez operatorów indywidualnie. Każde z tych rozwiązań ma zarówno wady jak i zalety. Jednak aby móc rozpocząć pracę nad polskimi sieciami 5G niezbędne jest podjęcie decyzji dotyczącej standardów budowy. Temat ten jest zarówno problemem technologicznym jak i prawnym. W tym drugim aspekcie pojawia się konieczność stworzenia regulacji prawnych. Powinny one w sposób jasny i klarowny kierunkować zarówno operatorów jak i wszystkie inne firmy i instytucje będące zaangażowane w projektowanie, budowę lub operowanie w sieci 5G. Niezbędne jest zarówno podniesienie norm dotyczących promieniowania elektromagnetycznego (PEM)- polskie normy są stukrotnie bardziej rygorystyczne, niż w większości krajów UE, jak i stworzenie nowych rozporządzeń lub uregulowań odnośnie pasm częstotliwości.

Ostatnim aspektem, który należy uwzględnić w temacie przeszkód jakie stoją przed rozwojem sieci 5G są kontrowersje społeczne. Wg badań konsumenckich przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej tylko 27,1% respondentów spotkało się wcześniej z pojęciem „sieci 5G”. Dodatkowo ponad 58 % ankietowanych przyznało, że niechętnie widziałoby nadajnik 5G w okolic swojego miejsca zamieszania (do 200m). Obawy przed szkodliwym działaniem promieniowania i nawet możliwością powodowania chorób nowotworowych ma prawie 50% respondentów. Co to oznacza? Jednym z bardziej podstawowych lęków jest strach przed nieznanym. Brak wiedzy, brak edukacji w zakresie tej technologii i jej możliwości, a także jej realnego wpływu na zdrowie ludzi powoduje niechęć, a czasem wręcz przerażenie. Z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia właśnie w przypadku rozmów o technologii 5G. Opór społeczny wynika w dużej mierze z braku solidnej dawki edukacji.

Czy mimo tylu przeszkód technologia ta będzie się w naszym kraju rozwijać? Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości! Wiele instytucji, firm, stowarzyszeń czy osób prywatnych każdego dnia stawia sobie pytanie w jaki sposób poradzić sobie z pojawiającymi się problemami, tak by jak najszybciej umożliwić budowę sieci. Bardzo często pojawiają się kolejne informacje dotyczące pomysłów i planów, w jaki sposób rozwiązać te bolączki. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia i obserwacje rynku jesteśmy zdania, że pierwsze sieci komercyjne pojawią się już w 2020 roku. Możemy więc spodziewać się, że wszystkie te kwestie zostaną rozwiązane w niedługiej przyszłości. Aby mieć pewność, że wraz z otwarciem się możliwości na nową technologię będą Państwo gotowi na rozpoczęcie działania w tym kierunku zapraszamy do kontaktu z firmą FCA. Chętnie porozmawiamy o #smart5G.