Technologia 5G jest coraz bliżej. Każdego dnia pojawiają się doniesienia ze świata o najnowszych planach i pierwszych wdrożeniach. Coraz głośniej mówi się także o rozwoju tej technologii w naszym kraju. W dniu 5 stycznia 2018 roku Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt dokumentu „Strategia 5G dla Polski” . Dokument ten zakłada pierwsze komercyjne realizacje budowy sieci 5G w roku 2020, najprawdopodobniej w Łodzi, a do 2025 5G ma zostać wdrożone w Polsce.

ŚWIATŁOWÓD TO PODSTAWA!

Sieć ta w swoim założeniu wykorzystywać będzie wiele technik i rozwiązań, które są niezbędne dla zapewnienia funkcjonalności dotychczas nieosiągalnych w istniejących sieciach mobilnych i komórkowych. W celu spełnienia wymagań IMT-2020 (International Mobile Telecommunications-2020) dla średnich i szczytowych gigabitowych szybkości transmisji danych dla szerokiej gamy użytkowników i urządzeń, a także niskiej latencji, nadajniki sieci 5G muszą być w pełni obsługiwane przez światłowody. Światłowód jest szczególnie ważnym elementem infrastruktury, ponieważ stanowi podstawę nie tylko stałego dostępu szerokopasmowego, ale także sieci mobilnych i WiFi. Zgodnie z zapisami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Minister Cyfryzacji będzie proponować ułatwienia realizacji inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną.

To dzięki technologii światłowodowej możliwy jest szerokopasmowy dostęp do sieci. Od pewnego czasu obserwuje się jednak rosnące znaczenie trendu mobilności usług elektronicznych. Nie oznacza to rezygnacji z przewodowych sieci, a jedynie wykorzystanie ich do budowy oferty mobilnej.  Dlaczego mobilność usług ma tak duże znaczenie? Składają się na to 4 aspekty:

  • Duże tempo życia (dorastające pokolenie milenialsów, rosnące znaczenie portali społecznościowych)
  • Personalizacja urządzeń (rozwój rynku smartphonów, tańsze ceny sprzętu i dostępu do Internetu)
  • Czwarta rewolucja przemysłowa (IoT, komunikacja M2M, rozwiązania chmurowe, zmiany na rynku pracy, technologie smart)
  • Nowe możliwości techniczne (5G) (transmisje masowe, podłączenie dużej liczby urządzeń, przekaz w czasie rzeczywistym, duża przepływność)

Strategia „5G dla Polski” ma na również na celu wypełnienie inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczącej stworzenia planu działań w procesie wdrożenia i uruchamiania sieci 5G na terenie Unii Europejskiej. Dzięki powszechnemu dostępowi do sieci o wysokiej przepustowości oraz poprzez rozwój nowoczesnych usług i innowacyjnych ekosystemów, możemy wspólnie zwiększyć konkurencyjność Polski i Europy. Wdrożenie Strategii umożliwi przedsiębiorcom telekomunikacyjnym pozostanie w awangardzie światowej we wdrażaniu najnowszych technologii.

Tyle w teorii. Niestety praktyczne realizacje tych założeń mocno odbiegają od planów. W czerwcu 2019 roku Krajowa Izba Gospodarki Elektroniki i Telekomunikacji oraz Fundacja DigitalPoland wydały dokument: „KRÓTKA OPOWIEŚĆ O SPOŁECZEŃSTWIE 5.0, czyli jak żyć i funkcjonować w dobie gospodarki 4.0 i sieci 5G” w którym wyrażają niepokój brakiem zdecydowanych działań wspierających cyfrowe innowacje. Gospodarka światowa stanęła u progu przełomu, jeśli w odpowiednim czasie nie pojawią się reformy społeczno-gospodarcze narażamy się na zahamowanie rozwoju kraju. Jednym z problemów jest szerzenie mitów, które powoli zaczynają mieć realny wpływ na politykę, gospodarkę oraz proces stanowienia prawa. Mity te stoją w opozycji do wyników badań, wręcz lekceważą wartość praktyczną wiedzy naukowej, na rzecz propagandy. O jakich mitach mowa? M.in. szkodliwość promieniowania PEM, spisku ekologicznym czy też cyberzagrożeniach.

Dlaczego jest to tak niebezpieczne? Cyfryzacja od wielu lat stanowi istotne źródło innowacji. Wprowadzenie technologii 5G umożliwi nam znaczące podniesienie jakości życia, zarówno w kwestii ekonomicznej, ale także tej codziennej (np. rozwój medycyny, szkolnictwa, ochronie środowiska). Zablokowanie możliwości rozwoju grozi utratą pozycji kraju rozwiniętego.

Według autorów dokumentu główne korzyści, jakie płyną z budowy 5G dotyczyć będą zarówno komunikacji na poziomie człowiek- człowiek, jak i człowiek-maszyna, a także maszyna-maszyna. Technologia ta to gwarancja jakości transmisji, która w tych czasach jest tak drogie, że tylko nieliczni z niej korzystają. W chwili obecnej operator nie może zaoferować takiej gwarancji taniej, bo rozwiązania techniczne na to nie pozwalają. Rozwiązania technologiczne sieci 5G wpływają na zwiększenie pojemności sieci, jej całkowitą przepustowość i niezawodność. Zmiany będą miały wpływ w każdym miejscu sieci: od warstwy fizycznej, przez radiową i transportową. Zmiany te zajdą także w obszarze chmury i wirtualizacji, aplikacji sieciowych.

Można spodziewać się, że technologia ta wpłynie nie tylko na biznes, ale też na codzienne życie każdego z nas. Jak piszą autorzy dokumentu: „Jesteśmy w momencie, w którym wynaleźliśmy coś, co bardzo szybko będzie miało większe znaczenie dla naszego życia, niż gdybyśmy jednocześnie wynaleźli pismo, maszynę parową, silnik elektryczny, bombę atomową i komputer”.

Technologia 5G to technologia jutra!

Z dokumentem można zapoznać się na stronie: https://kigeit.org.pl/2019/07/01/krotka-opowiesc-o-spoleczenstwie-5-0-czyli-jak-zyc-i-funkcjonowac-w-dobie-gospodarki-4-0-i-sieci-5g/ lub w kolejnych naszych artykułach.