Baner Śniadania z FCA

Zagadnienie cyberbezpieczeństwa jest teraz bardzo popularne. Na ten temat mówi się zarówno w zakresie dużych korporacji, mniejszych, lokalnych przedsiębiorstw, a także instytucji państwowych.
Czy zasoby danych należy chronić wyłącznie przed atakami zewnętrznymi, czy powinniśmy także myśleć o identyfikacji wewnętrznych incydentów? Czy ochrona dostępu do zasobów internetu na poziomie blokowania stron, będących potencjalnym zagrożeniem to w tych czasach zabezpieczenie wystarczające? A co z zaszyfrowanymi plikami lub powolnymi wyciekami danych? Czy wiadomości identyfikowane jako SPAM mogą być atakami APT, mającymi na celu kradzież poufnych danych? Czy te zagrożenia będą aktualne w dobie sieci definiowanych programowo, zwłaszcza w coraz popularniejszej infrastrukturze SD-WAN?
Te i inne pytania będzie można zadać naszym specjalistom podczas śniadania biznesowego z cyberbezpieczeństwem. We współpracy z firmą Forcepoint zapraszamy na pierwsze wydarzenie z cyklu. Już w niebawem ruszamy z spotkaniami poświęconym bieżącym sprawom branżowym. Wspólnie porozmawiamy o szansach i zagrożeniach jakie pojawiają się wraz z rozwojem sieci.

Serdecznie zapraszamy!


Planowana lokalizacja – Warszawa.

Termin – 6 wrzesień 2019.

Wkrótce więcej informacji!

Formularz zgłoszeniowy:

Udział w śniadaniu biznesowym jest bezpłatny

Polityka Prywatności


Osoby kontaktowe

Agnieszka PorębskaDaria Bernasik
Starszy Specjalista ds. Marketingu i Promocji ProduktuSpecjalista ds. Marketingu
a.porebska@fca.com.pld.bernasik@fca.com.pl
+48 698 699 796+48 515 081 027