FCA Sp. z o.o. jest największym integratorem innowacyjnych systemów światłowodowych w Polsce. Firma posiada własną produkcję, centrum szkoleniowe oraz park technologiczny. Spółka pozycjonuje się na rynku krajowym jako partner zorientowany na rozwój biznesowy klientów m. in. poprzez doradztwo w zakresie wyboru technologii a następnie zarządzania inwestycjami. Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista IT

Osoba zatrudniona na stanowisku Specjalista IT będzie odpowiedzialna za:

 • Rozwiązywanie problemów technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem,
 • Zapewnienie pełnej sprawności systemów informatycznych działających na potrzeby organizacji,
 • Wsparcie i pomoc użytkownikom w zakresie systemu operacyjnego oraz innego oprogramowania,
 • Opiekę nad sprzętem komputerowym, m.in. laptopami klasy PC i Mac, drukarkami, telefonami,
 • Administrowanie kontami użytkowników w oparciu o Active Directory, Microsoft Windows Server 2016,
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku min. 1 rok,
 • Dobrej znajomości systemu operacyjnego MS Windows 7, 10,
 • Znajomość sieci komputerowych, konfiguracji switch w interfejsie graficznym,
 • Bardzo dobrej znajomości sprzętu komputerowego,
 • Dobrej znajomości aplikacji Microsoft Office,
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną pracę z dokumentacją techniczną,
 • Bardzo dobrej organizacji pracy, komunikatywność, rzetelność,
 • Chęci rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Umiejętność współpracy w zespole.

Zapewniamy

 • Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę lub kontrakt managerski B2B
 • Pracę w stabilnej polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Pracę w młodym, dynamicznym zespole
 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego i szkoleń
 • Multisport, prywatną opiekę medyczną, dodatkowe ubezpieczenie
 • Atrakcyjny system premiowy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres: hr@fca.com.pl, w tytule „Specjalista IT”. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie FCA sp. z o.o. z siedzibą w ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych Administratora za pomocą adresu e-mail: abi@fca.com.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji bądź przedstawienia możliwych ofert pracy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b;
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość brania udziału w rekrutacji do pracy u Administratora ;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  b) Przenoszenia danych,
  c) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
 6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres: FCA sp. z o.o. z siedzibą w ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora
 7. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą spółki powiązane z administratorem danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.