Kompleksowe rozwiązanie dla Deweloperów DeveLoop

Zgodnie ze zmienionym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2012 roku wszystkie lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz budynku użyteczności publicznej należy wyposażyć w instalację telekomunikacyjną, instalację wejściowej sygnalizacji dzwonkowej oraz instalację alarmowo-przywoławczą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W myśl rozporządzenia instalację telekomunikacyjną stanowi kanalizacja telekomunikacyjna, czyli wszystkie drabinki, piony techniczne, rury, korytka i peszle umożliwiające rozprowadzanie kabli telekomunikacyjnych po budynku i do wszystkich mieszkań.

Wychodząc naprzeciw Rozporządzeniu elementy oferty FCA przeznaczonej dla deweloperów to:

  • Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe (TSM)
  • Światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna wraz z osprzętem
  • Instalacje antenowe służące do odbioru naziemnej i satelitarnej telewizji i radia
  • Okablowanie wykonane z parowych kabli symetrycznych wraz z osprzętem
  • Okablowanie wykonane z kabli współosiowych wraz z osprzętem
  • Maszt usytuowany na dachu budynku umożliwiający montaż anten przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi drogą radiową

Wróć do mapy systemów