System do budowy sieci podwieszanych FibAir

FibAir to kompletny system do budowy infrastruktury światłowodowej w oparciu o elementy do podwieszania kabli ADSS (All-Dielectric Self-Supporting). Rozwiązanie pozwala na budowę sieci światłowodowego dostępu abonenckiego (FTTH – Fiber To The Home) przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury słupowej (energetycznej, telekomunikacyjnej oraz oświetlenia ulicznego).

Pełny system ADSS posiada wszystkie elementy niezbędne do wykonania funkcjonalnych i nowoczesnychtraktów światłowodowych oraz zapewnia duży zasięg – sieć średniego lub niskiego napięcia dociera do każdej miejscowości. Przekłada się to na niższy koszt budowy. Ponadto w przypadku wystąpienia awarii można relatywnie łatwo i szybko usunąć jej skutki. Rozwiązanie najczęściej stosowane jest w celu zapewnienia połączeń o zasięgu lokalnym dlatego najlepiej sprawdza się w obszarze sieci dostępowej.

System FibAir jest idealnym rozwiązaniem dla operatorów energetycznych, telekomunikacyjnych, samorządowych oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej, którzy potrzebują zbudować sieć światłowodową przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury słupowej (energetycznej, telekomunikacyjnej oraz oświetlenia ulicznego).

Wróć do mapy systemów

Wszystkie produkty w systemie