Rozwiązania światłowodowe dla systemów radiowych FTTA

Dzięki rozwojowi systemów telekomunikacyjnych, nowoczesne sieci komórkowe do połączenia stacja bazowa – antena używają włókien światłowodowych. Światłowody zastąpiły przewody miedziane, które wnosiły straty sygnału aż do 50% oraz zwiększały koszt i trudność instalacji. Technologia FTTA (Fiber To The Antenna) to technologia doprowadzania włókna do anteny. Rozwiązanie światłowodowe, w przeciwieństwie do tradycyjnej sieci komórkowej, redukuje koszty instalacji poprzez użycie zmniejszonej ilości urządzeń wzmacniających sygnał, wykorzystując niewielki obszar pod instalacje.

Sieci komórkowe pracują w zakresach od 900 MHz – GSM do 3,5 GHz – WiMax. Wraz z rozwojem technologii wzrosły częstotliwości, szybkość transmisji, obszar zasięgu oraz liczba stosowanych anten w polu zasięgu sieci. Liczba stosowanych anten radiowych dla WiMax’a jest cztery razy większa niż dla sieci UMTS, co zwiększa także liczbę potrzebnych stacji bazowych.

W FTTA całość sprzętu, czyli: elektronika częstotliwościowa i zasilająca zlokalizowane zostały w głowicy radiowej blisko anteny, zamiast w stacji bazowej. Głowica ta jest podłączona do stacji bazowej przy pomocy światłowodu. Połączenie światłowodowe w systemie FTTA może być jedno lub wielomodowe, pracujące na dwóch częstotliwościach uplink i downlink. Stosowane obecnie małe odległości transmisji optycznych obniżają koszty systemu, gdyż nie ma potrzeby instalacji urządzeń wzmacniających.

Największym wyzwaniem technologii FTTA jest skuteczność w trudnych warunkach środowiskowych, a co za tym idzie możliwość zastosowania głowicy radiowej w skrajnych temperaturach od -40°C do +60°C z możliwością rozgrzania do 85°C bez włączonego systemu chłodzenia. Dzięki tym wymaganiom powstały dedykowane złącza światłowodowe ODC do sieci FTTA, wodoodporne oraz odporne na korozję, z klasą szczelności IP 68.

Podstawą systemu FTTA jest radiowa stacja bazowa umieszczona w lokalizacji naziemnej, zdalna głowica radiowa oraz antena radiowa. Wszystkie elementy systemu połączone są ze sobą dedykowanymi światłowodowymi wiązkami kablowymi, wiązkami miedzianymi oraz kablami zasilającymi.

FTTA stosowane może być tam, gdzie są trudności z uzyskaniem dostępu do istniejącej sieci światłowodowej lub w gęstej zabudowie budynków wielokondygnacyjnych. Wszystkie nowe systemy 3G, łącznie z TD-SCDMA oraz WiMax oparte są na wykorzystaniu systemów FTTA.

Wróć do mapy systemów

Wszystkie produkty w systemie