Realizacja inwestycji zaczyna się od przygotowania projektu, który powinien zostać poprzedzony audytem sieci oraz wizją lokalną. Niejednokrotne wymagana będzie adaptacja pomieszczeń poprzez instalację podłogi technicznej lub duktów kablowych. Często może wyniknąć potrzeba instalacji dodatkowych stojaków lub ODF oraz wykonania łączników światłowodowych. Dopiero w końcowej fazie instalowane są urządzenia transmisyjne oraz zakończenia IP.

Wychodząc temu naprzeciw, FCA jako ekspert w dziedzinie światłowodowej oraz największy polski producent i dostawca specjalistycznych systemów optycznych dla infrastruktury pasywnej i teletransmisji wprowadziła oprócz samych dostaw elementów również usługę kompleksowej instalacji sprzętu transmisyjnego wraz z adaptacją istniejącej infrastruktury.

Obszar zastosowania

Niejednokrotnie firmy telekomunikacyjne dokonujące zakupów bezpośrednio od producentów kupują sam sprzęt bez dodatkowych usług konfiguracji, montażu oraz uruchomienia. Bardzo często firmy o zasięgu ogólnokrajowym posiadają wykwalifikowaną kadrę inżynierską skupioną w centrali. Firmy takie często stają przed potrzebą lokalnego wykonania fizycznego montażu wraz z okablowaniem oraz wykonania wstępnej konfiguracji, tak by specjaliści będący w centrali mogli zdalnie dokończyć konfigurację oraz uruchomić usługi.

Różnego rodzaju drobne adaptacje pomieszczeń telekomunikacyjnych, wykonywanie łączników światłowodowych, montaże stojaków oraz instalacje urządzeń aktywnych są nierozłączną częścią prawie każdej inwestycji w sieci telekomunikacyjnej, zarówno w części szkieletowej, jak i mniejszych sieciach dostępowych. Różnego rodzaju prace są także wykonywane podczas eksploatacji sieci.

Bardzo często producenci lub dystrybutorzy sprzętu transmisyjnego posiadają w kraju jedynie biura handlowe bez rozwiniętej infrastruktury dla świadczenia usług dodanych. Natomiast w przetargach bardzo często zakres oprócz samych dostaw rozszerzany jest o instalację, przygotowanie projektów wykonawczych, adaptacje infrastruktury pasywnej, czy wykonanie pomiarów. Firmy takie, aby sprostać zakresowi przetargów zmuszone są korzystać z lokalnych partnerów.

Oferta

Oferta kompleksowej instalacji sprzętu transmisyjnego FCA obejmuje:

 • Wizje lokalne
 • Przygotowanie projektu wykonania instalacji urządzeń systemu
 • Adaptacje pomieszczeń telekomunikacyjnych (podłoga techniczna, dukty)
 • Montaż i/lub dostawa światłowodwego osprzętu pasywnego (stojaki, ODF, itp.)
 • Instalacja i/lub dostawa światłowodowych łączników, patchcordów, wiązek kablowych
 • Wykonanie spawów światłowodowych
 • Wykonanie pomiarów linii światłowodowych (pomiary reflektometryczne, tłumienia, dyspersji)
 • Instalacja, konfiguracja i uruchomienie węzłów xWDM
 • Instalacja oraz wstępna konfiguracja urządzeń końcowych L2/L3 w różnych technologiach telekomunikacyjnych
 • Testy i pomiary transmisyjne
 • Dokumentacja powykonawcza
 • Przeszkolenie użytkowników

Korzyści

 • tzw. „pojedynczy punkt kontaktu” znacząco ułatwia zarządzanie Kierownikowi Inwestycji/Projektu
 • znaczące skrócenie czasu realizacji inwestycji dzięki możliwości wykonywania wielu prac równolegle, a więc braku konieczności oddawania poszczególnych etapów prac i przekazywania „placu budowy” przed rozpoczęciem prac przez kolejne ekipy.
 • szybka dostawa podstawowych elementów instalacyjnych bezpośrednio przez producenta (np. patchcordy, tłumiki, itp.), których czas dostawy w standardowym procesie zamówień może wynosić do kilku dni i powodować wydłużenie czasu realizacji.
 • gwarancja wysokiej jakości prac, gdyż poszczególne zadania wykonywane są w sposób zoptymalizowany dla całości inwestycji.
 • obniżenie kosztów ze względu na możliwość wykonania wielu prac w tym samym czasie przez tych samych inżynierów.
 • ujednolicona dokumentacja powykonawcza.

Profil klienta

 • Operatorzy, którzy są zainteresowani outsourcingiem usług kompleksowej instalacji (np. UPC, ATM)
 • Producenci nie posiadający lokalnych zasobów inżynierskich (np. ECI, NEC, Transmode)
 • Firmy świadczące utrzymanie sieci dla dużych operatorów (np. Ericsson, Relacom, Eltel)
 • Firmy nie mające zasobów własnych ani doświadczenia w zakresie transmisji światłowodowej (np. Emitel)
 • Energetyka