Systemy duktów kablowych OptiDukt

W dużych systemach transmisyjnych przełącznice światłowodowe, coraz częściej grupowane jako zespoły przełącznic, muszą zapewnić dystrybucję sygnału dla setek włókien światłowodowych.
Problemem staje się nagromadzenie peszli i patchcordów zgrupowanych przy przełącznicach.

Dedykowany system duktów FCA zapewnia zorganizowanie prowadzenia światłowodów w sposób bezpieczny, niekolidujący z innymi kablami. System ten został zaprojektowany jako komplet elementów umożliwiających zbudowanie dowolnej trasy oddzielającej kable światłowodowe od kabli innego typu i jest przeznaczony do zarządzania wewnątrz budynkowymi kablami światłowodowymi.

System duktów zapewnia możliwość wydzielenia czytelnych dróg prowadzenia kabli światłowodowych Dukty mogą być montowane jako skojarzone z szafami od góry lub prowadzone pod podłogą techniczną, porządkują prowadzenie i zabezpieczają patchcordy pomiędzy stojakami i szafami ze sprzętem aktywnym, umożliwiają sprawne zarządzanie kablami światłowodowymi oraz zbudowanie dowolnej trasy oddzielającej kable światłowodowe od kabli innego typu.

Wróć do mapy systemów

Wszystkie produkty w systemie