System okablowania wewnątrzmieszkaniowego FTTH OptiHome FITH

Zakończenie sieci FTTH w mieszkaniu, polegające na doprowadzeniu kabla światłowodowego i zakończeniu go w gnieździe na ścianie, nie rozwiązuje do końca zagadnienia swobody rozmieszczenia i korzystania z różnych urządzeń terminalowych.

Pomijając urządzenia korzystające z Wi-Fi, pozostałe terminale są niejako „przywiązane” do punktu, w którym znajduje się zakończenie danej linii. Odpowiedzią na te potrzeby jest kompletny system OptiHome FITH, obejmujący grupę produktów przeznaczonych do budowy sieci multimedialnej, pozwalającej na elastyczne korzystanie z usług Triple Play wewnątrz mieszkania lub domu. OptiHome FITH to rozwiązanie będące punktem styku pomiędzy usługami doprowadzonymi drogą światłowodową a urządzeniami końcowymi użytkownika (takimi jak komputer, telefon, telewizor, dekoder etc.).
Ponieważ urządzenia terminalowe na razie nie są wyposażane w interfejs optyczny – nie ma potrzeby w obecnej chwili instalować okablowania wewnątrzmieszkaniowego w oparciu o światłowody (choć system jest otwarty i gotowy także na takie przyszłe instalacje). Dlatego uzupełnieniem powinno być standardowe strukturalne okablowanie wewnątrzmieszkaniowe, zaprojektowane tak by dać możliwość swobodnego rozmieszczania urządzeń.

OptiHome FITH obejmujący elementy instalacji wewnątrzmieszkaniowej jest przeznaczony w szczególności dla inwestycji typu greenfield, zarówno w budynkach wielo- jak i jednorodzinnych. Jest on logiczną konsekwencją instalacji sieci FTTH i doskonałym uzupełnieniem dla systemów OptiHome MDU i OptiHome SDU. Zestaw elementów z grupy OptiHome FITH pozwala na elastyczne planowanie różnej skali sieci wewnątrzmieszkaniowych (zarówno dla pojedynczych pomieszczeń w mieszkaniach jak i dla kilkunastu pomieszczeń mieszkalnych oraz gospodarczych w budynkach wielorodzinnych).

Dla klienta końcowego OptiHome FITH to swoboda rozmieszczania i przenoszenia urządzeń terminalowych. To możliwość integracji nie tylko usług Triple Play ale i innych usług dodanych, takich jak sterowanie urządzeniami gospodarstwa domowego, monitoringiem czy alarmem.

System przeznaczony jest szczególnie dla rynku deweloperskiego, gdzie na etapie planowania nowych inwestycji budowlanych – zarówno w budynkach wielorodzinnych jak i jednorodzinnych – możliwe jest wykonanie profesjonalnej instalacji teletechnicznej dla każdego nowego lokalu, co zapewni funkcjonalność na miarę XXI w. i przełoży się z pewnością na podniesienie atrakcyjności mieszkania.