System FTTH dla budynków jednorodzinnych OptiHome SDU

System OptiHome SDU obejmuje grupę produktów przeznaczonych do budowy sieci FTTH dla zabudowy rozproszonej (ang. SDU – Single Dwelling Unit – oznacza budynki jednorodzinne). W zabudowie jednorodzinnej – (wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej) – najbardziej perspektywicznym rozwiązaniem dla infrastruktury osiedlowej jest budowa sieci w oparciu o mikrokanalizację doziemną (szczegóły opisane zostały w rozdziale MikroKan) choć czasem budowana jest infrastruktura z wykorzystaniem linii napowietrznych (patrz rozdział FibAir).

Bez względu na technikę w jakiej zbudowane będą przyłącza konieczne są w tym obszarze sieci punkty dystrybucyjne w postaci zewnętrznych szafek stojących lub wiszących a także słupków dystrybucyjnych. Poszczególne przyłącza z sieci rozdzielczej prowadzone są do pojedynczych budynków gdzie stosowane są skrzynki zakończeniowe montowane na zewnątrz lub wewnątrz budynków jednorodzinnych a także przepusty do wprowadzenia kabli lub mikrorurek przez elewację budynku.

Elementy sieci zewnętrznej są odporne na warunki klimatyczne (posiadają stopień szczelności IP w przedziale 54 do 67) a także spełniają wysokie wymagania odporności na uszkodzenia (IK 8 do 10). Przepusty budynkowe zaopatrzone mogą być w tzw. blokadę gazową zapobiegającą przenikaniu metanu z kanalizacji.

System OptiHome SDU pozwala na elastyczne planowanie budowy infrastruktury FTTH dla różnej wielkości osiedli domów jednorodzinnych. W połączeniu z innymi rozwiązaniami – takimi jak mikrokanalizacja MikroKan pozwala na wykonanie pełnej instalacji FTTH pod klucz.

Wróć do mapy systemów

Wszystkie produkty w systemie