Diagnostyka sieci optycznych OptiTest

Fundamentem sprawnie działającej sieci niewątpliwie jest jej niezawodność. Aktywne urządzenia trasmisyjne posiadają mechanizmy zwiększające odporność na awarie, lecz co w sytuacji wystąpienia problemów z pasywną częścią światłowodowej infrastruktury telekomunikacyjnej?

Odpowiedzią jest system aktywnego monitoringu włókien światłowodowych FCA oparty na platformie sprzętowej FiberGuardian wraz z systemem zarządzania i alarmowania NQMS firmy EXFO. System pozwala na stałe (24/7/365) monitorowanie kluczowych z punktu widzenia działania sieci światłowodowej relacji, dzięki czemu możliwe będzie:

  • Natychmiastowe lokalizowanie z dużą dokładnością uszkodzeń, dewastacji i inwigilacji sieci
  • Przewidywanie awarii włókien światłowodowych
  • Tworzenie historii stanu sieci dla potrzeb przygotowania planów modernizacji
  • Świadczenie usług z zapewnieniem SLA

System może działać zarówno na nieużywanych (tzw. „ciemne”), jak również na wykorzystywanych do transmisji włóknach („jasne”) dzięki zastosowaniu odpowiednich filtrów. Urządzenia pomiarowe mogą działać zarówno w trybie stand-alone, jak również jako część systemu NQMS, składającego się z więcej niż jednej jednostki RTU (Remote Test Unit).

System NQMS umożliwia wykonanie szeregu testów w zależności od zadanych parametrów i harmonogramów:

  • monitoring prewencyjny – celem tego trybu jest przewidzenie problemów związanych z degradacją włókien
  • monitorowanie 24/7 – ciągłe monitorowanie tras światłowodowych i wykrywanie zmian ich parametrów optycznych
    Pomiar może zostać wykonany zgodnie z zaplanowanym harmonogramem lub na żądanie (zarówno w trybie manualnego, jak i automatycznego doboru parametrów pomiaru).

Wróć do mapy systemów

Galeria produktów

wybrane produkty sytemu OptiTest


Wszystkie produkty w systemie