W ramach usługi Pogotowie xWDM FCA umożliwia wypożyczenie sprzętu xWDM dla zapewnienia tymczasowej transmisji danych na odległość do 200km z wykorzystaniem jednej pary lub pojedynczego włókna światłowodowego dostarczonego przez Klienta.

W zależności od potrzeb oraz stopnia znajomości technologii i umiejętności konfiguracji wypożyczanego systemu Klient może dokonać samego wypożyczenia sprzętu bądź też zamówić usługę wraz z kompletnym montażem, uruchomieniem traktu xWDM oraz w razie potrzeby przepięciem usług na nowy trakt xWDM.

Tymczasowe zestawienie transmisji może okazać się konieczne podczas wszelkiego rodzaju przebudów traktów światłowodowych, w przypadku konieczności szybkiego uruchomienia usług, gdy czas dostawy planowanego sprzętu jest zbyt długi bądź też w przypadku konieczności zapewnienia łącza do miejsc, w których okazjonalnie odbywają się różnego rodzaju wydarzenia medialne.

Usługa Pogotowia xWDM umożliwia:

 • Uruchomienie traktu o zasięgu do 200km
 • Konfiguracje wykorzystujące parę włókien (2J) lub pojedyncze włókno światłowodowe (1J)
 • Zdalny nadzór i odczyt parametrów transmisji
 • Uruchomienie sygnałów:
  • E1
  • STM-1
  • STM-4
  • STM-16
  • STM-64
  • Fast Ethernet
  • Gigabit Ethernet
  • 10 Gigabit Ethernet
  • 1G Fibre Channel
  • 2G Fibre Channel
  • 4G Fibre Channel
 • uruchomienie transmisji na istniejących systemach zwielokrotnienia xWDM na zadanym kanale (konieczność wcześniejszej rezerwacji laserów na odpowiednią długość fali)

Korzyści

Usługa Pogotowia xWDM zapewnia szybkie (w terminie pojedynczych dni) i łatwe przeniesienie transmisji na alternatywną ścieżkę światłowodową zarówno w przypadku wystąpienia awarii jak i w przypadku wszelkich planowych prac remonotowo-modernizacyjnych dokonywanych bezpośrednio na lub w bliskim sąsiedztwie traktów światłowodowych.

W przypadku przebudowy traktów, na których istnieje wiele transmisji wykorzystujących kilka równoległych włókien, dzięki zastosowaniu techniki zwielokrotnienia xWDM niezbędna jest jedynie jedna para lub nawet tylko jedno włókno dla zapewnienia ścieżki zapasowej.

Profil klienta

Usługa wypożyczania sprzętu xWDM może znaleźć zastosowanie wśród operatorów i dostawców usług teletransmisyjnych, którzy posiadają swoje lub dzierżawią trakty światłowodowe, na których prowadzone są planowe modernizacje sieci wymagające przeniesienia usług na alternatywne trasy (np. Exatel, ATM, Energa).

Usługa może się także okazać pomocna w przypadku, gdy opóźnienie w dostawie sprzętu docelowego jest zbyt długie, a Operator obwarowany warunkami umowy nie może sobie pozwolić na przekroczenie określonego terminu realizacji usługi (np. Exatel).
Z usługi mogą także korzystać dostawcy włókien światłowodowych, którzy w przypadku wystąpienia rozległych awarii chcąc wypełnić warunki SLA będą chcieli przenieść transmisje swojego Klienta na inną trasę zapasową (np. PSE, HAWE)