Polska jest obecnie jednym z największych placów budowy sieci szerokopasmowych w Europie. Zgodnie z Europejską Agendą Cyfrową do roku 2020 każdy Europejczyk powinien mieć możliwość dostępu do Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s, a płynące fundusze UE w obecnej Perspektywie Finansowej (2014-2020) mają to zadanie znacznie ułatwić, dofinansowując projekty zarówno małych, lokalnych operatorów ISP jaki i największych operatorów telekomunikacyjnych i mobilnych w kraju. Nie jest to wyzwanie proste, ponieważ projekty szerokopasmowe należą do jednych z najbardziej skomplikowanych zadań inwestycyjnych, których sukces zależy nie tylko od sprawnej budowy sieci ale przede wszystkim optymalizacji procesów na etapie projektowania i późniejszej inwentaryzacji infrastruktury.

W ramach usług związanych z projektowaniem i paszportyzacją sieci dostępowych FCA wspiera operatorów i właścicieli sieci m.in. w poniższych obszarach:

  • cyfryzacji danych z wersji papierowej do wersji elektronicznej
  • planowaniu i projektowaniu tworzenia i rozwoju sieci
  • symulacji i optymalizacji kosztów budowy lub rozbudowy infrastruktury
  • symulacji parametrów technicznych i jakościowych projektowanej infrastruktury
  • okresowej inwentaryzacji sieci
  • raportowaniu