Aktywny system zwielokrotnienia falowego xWDM

Systemy oferowane przez firmę FCA we współpracy ze szwedzką firmą Transmode to optyczne platformy transportowe stworzone w oparciu o techniki zwielokrotnienia falowego CWDM i DWDM. Transmode proponuje szeroką gamę produktów z rodziny systemów CWDM i DWDM. Systemy te ujęte są w dwie platformy: TM oraz TS.

Produkty serii TM stanowią optyczną platformę sieciową zapewniającą przezroczysty transport dla każdego rodzaju usługi o przepływności od 100 Mbit/s do 10 Gbit/s, jak również 40 Gbit/s. Dzięki elementom L2 możliwe jest przejęcie funkcji wyższych warstw sieci, a tym samym jej bardziej efektywne wykorzystanie. Z kolei zestaw kart agregujących ruch wielousługowy pozwala wprowadzić do sieci dużą elastyczność oraz zmniejszyć liczbę elementów w sieci.

Seria TS firmy Transmode to optyczna platforma systemów CWDM/DWDM przeznaczona dla klientów poszukujących prostych w użyciu, inteligentnych rozwiązań dla aplikacji sieciowych adresowanych zarówno do dostawców usług, przedsiębiorstw, jak i sieci kampusowych.
W standardzie budowy „pay-as-you-grow” – zakładającym montaż systemu jedynie w oparciu o niezbędne w danej chwili elementy oraz możliwość rozbudowy – możliwy jest niski koszt początkowy inwestycji. System TS charakteryzuje się niskimi kosztami kapitałowymi (CAPEX) oraz operacyjnymi(OPEX) praktycznie dla dowolnej aplikacji o zasięgu od 1 do 140 km.

Wróć do mapy systemów

Wszystkie produkty w systemie