Współpracowaliśmy z Dyrektorem Eksploatacji jednego z krajowych operatorów telekomunikacyjnych, który chiał zwiększyć ilość instalacji wykonywanych w ciągu dnia.

Zadanie to było dość trudne ze względu na fakt, że proces instalcji był skomplikowany i czasochłonny. W ciągu jednego dnia instalator mógł wykonać jedynie w części powieżone zadanie, co nie dawało zadawalających rezultatów.

Jak mówił, szukał on możliwości, by instalatorzy szybciej i efektywniej wykonywali swą pracę.

Dostarczyliśmy mu takiej możliwości.

Dzięki temu, ilość instalacji zwiększyła się 4-krotnie!

Zadzwoń i dowiedz się więcej!
Krzysztof Kawecki
012 294 98 78
698 699 787
K.Kawecki@fca.com.pl