Lokalna firma zajmująca się wykonastwem sieci teleinformatycznych, otrzymała zlecenie od wiodącego operatora telekomunikacyjnego na wykonanie węzła sieci magistralnej.

Firma wykonawcza chcąc zminimalizować koszt instalacji, postanowiła zakupić tanie pigtaile, ze złączami nieznanego producenta. Według wykonanych kalkulacji firma powinna zarobić na zleceniu o 38% więcej niż przy zakupie złączy dobrej jakości.

W momencie instalacji (spawania) pigtaili wystapiły problemy. Zastosowane złącza nie spełniały parametrów transmisyjnych. Średnio, na każde 12 pigtaili – 4 przekraczały dopuszczalne parametry określone w normie. W konsekwencji należało kilkukrotnie sprawdzić poprawność spawu zanim podjęto decyzję o wykluczeniu wadliwych pigtaili.

Operacja ta pochłonęła 34% więcej czasu, niż standardowa instalacja.W związku z niewykonaniem zlecenia w terminie, na wykonawcę została nałożona kara w wysokości 25% wartości umowy.

Chcesz złożyć zapytanie ofertowe?
oferta@fca.com.pl

12 294 97 46
12 294 97 54
12 294 97 74
12 294 97 79