BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central European Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200115T072950Z DESCRIPTION:Czy uważasz\, że dostęp do niezawodnej sieci Wifi jest kryty czny z perspektywy zapewnienia ciągłości Twojego biznesu?\nCzy chciałb yś dostarczać usługi dostępu do sieci WiFi o bardzo wysokich parametra ch SLA?\nCzy zależy Ci na zniwelowaniu problemów związanych ze słabą jakością sieci WiFi?\nCzy precyzyjna informacja dotycząca lokalizacji u żytkowników w przestrzeni jest dla Ciebie ważnym parametrem?\n\nJeżeli chociaż na jedno powyższe pytanie odpowiedziałeś twierdząco – ozna cza to\, że to spotkanie jest dla CIEBIE!\n\n\nZapraszamy Państwa na dru gą edycję naszych śniadań biznesowych. Najbliższe spotkanie odbędzie się przy udziale naszego partnera\, firmy MIST Systems i dotyczyć będz ie nowatorskich rozwiązań z zakresu sieci WLAN opartych na sztucznej int eligencji.\nPodczas warsztatów\, eksperci przedstawią bogate możliwośc i jakie reprezentuje system Mist.\nJuż dziś warto zapamiętać\, że dzi ęki rozwiązaniu Mist\, sieć Wi-Fi jest przewidywalna\, niezawodna i mie rzalna.\nPonadto rozwiązanie\, umożliwia wdrożenie skalowalnych usług lokalizacyjnych w pomieszczeniach\, a wszystkie operacje są zarządzane z a pomocą inteligentnego systemu znajdującego się w chmurze.\nSerdecznie zapraszamy!\nTermin – 5 luty 2020\nMiejsce – Warszawa\n \nCoś więce j o firmie MIST:\nMIST Systems to amerykańska firma założona w 2014 rok u przez byłych pracowników Cisco specjalizująca się w rozwoju sieci be zprzewodowych. Posiada bogate portfolio wdrożeń na całym świecie. Jego głównymi klientami są sieci handlowe (Walmart\, IKEA)\, operatorzy (Ve rizon) czy hotele (Walt Disney Swan & Dolphin Resort).\n \nGoogle maps: ht tps://goo.gl/maps/wa3hUsJDSX9fA8vd6\nWięcej informacji na stronie: https: //www.fca.com.pl/sniadania-biznesowe/\nSerdecznie zapraszamy!\n \n DTEND;TZID="Central European Standard Time":20200205T140000 DTSTAMP:20200115T072950Z DTSTART;TZID="Central European Standard Time":20200205T100000 LAST-MODIFIED:20200115T072950Z LOCATION:Restauracja Kuźnia Kulturalna - Warszawa\, ul. Kostki Potockiego 24 ORGANIZER;CN="Łukasz Holik":mailto:l.holik@fca.com.pl PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=pl:Śniadanie biznesowe z FCA TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A0E5FBF37DCBD501000000000000000 010000000609C4B0B9215E54DBC731DCF5ED6A7E6 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Czy uważasz\, że dostęp do niezawodnej sieci Wifi jest krytyczny z p erspektywy zapewnienia ciągłości Twojego biznesu?
Czy chciałbyś do starczać usługi dostępu do sieci WiFi o bardz o wysokich parametrach SLA?
Czy zależy Ci na zniwelowaniu problemów z wiązanych ze słabą jakością sieci WiFi?
Czy precyzyjna informacja dotycząca lokalizacji użytkowników w przestrz eni jest dla Ciebie ważnym parametrem?


Jeżeli chociaż na jedno powyższe pytanie odpowiedziałeś&nb sp\;twierdząco \;–\; oznacza to\, że to spotkanie jest&n bsp\;dla CIEBIE!

Zapraszamy Państwa na drug ą edycję naszych śniadań biznesowych. Najbliższe spotkanie odbędzie się przy udziale naszego partnera\, firmy \;MIST Systems \ ;i dotyczyć będzie nowatorskich rozwiązań z zakresu sieci WLAN opartyc h na \;sztucznej inteligencji.

Podczas warsztatów\, eksperci przedstawią bogate możliwości jakie reprezentuje system Mist.
Już dziś warto zapamiętać\, że dzięki rozwiązaniu Mist\, sieć Wi-Fi jest przewidywal na\, niezawodna i mierzalna.
Ponadto rozwiązanie\, umożliwia wdrożen ie skalowalnych usług lokalizacyjnych w pomieszczeniach\, a wszystkie ope racje są zarządzane za pomocą inteligentnego systemu znajdującego się w chmurze.

Serdecznie zapraszamy!
Termin –\; \;5 luty 2020
Miejsce R 11\; \;Warszawa

 \;

Coś więc ej o firmie MIST:
MIST Systems  \;to amerykańska firma założona w 2014 roku przez byłych prac owników Cisco specjalizująca się w rozwoju sieci bezprzewodowych. Posia da bogate portfolio wdrożeń na całym świecie. Jego głównymi klientam i są sieci handlowe (Walmart\, IKEA)\, operator zy (Verizon) czy hotele (Walt Disney Swan &\; Dolphi n Resort).

 \;

Googl e maps: https://goo.gl/maps/wa3hUsJDSX9fA8vd6
Więcej informacji na stronie: https://ww w.fca.com.pl/sniadania-biznesowe/

Serdecznie zapraszamy!

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR