6 powodów, dlaczego 5G i optyka XR to duet idealny

26 lipca 2022
#FCAteam
Optyka XR 5G FCA

Operatorzy telekomunikacyjni są obecnie w trakcie modernizacji swojej infrastruktury sieciowej w celu obsługi nowych funkcji, wyższych poziomów przepustowości oraz zwiększonej wydajności wymaganych do wdrożenia 5G. Nowy standard stawia przed nimi konkretne oczekiwania. Mowa między innymi o:

 • Bardziej dynamicznych wzorcach przepustowości z możliwością jej relokacji, ponieważ usługi stają się zależne od pory dnia.
 • Zaawansowanych technikach RAN, takich jak M-MIMO (massive multiple-input multiple-output), powodujących konieczność zastosowania architektury xHaul z domeną frontthaul.
 • Wzrostu liczby RU urządzeń, które są obsługiwane w ramach wspólnej sieci dostępowej xHaul, spowodowany zagęszczeniem lokalizacji stacji bazowych.
 • Obsługa nowych możliwości sieciowych, takich jak MEC (Multi-Access Edge Computing).
 • Spełnienie wymagań dotyczących wydajności pod względem niskich opóźnień oraz synchronizacji i dystrybucji czasu.

 

Funkcje te sprowadzają się do wdrożenia elastycznej sieci, która pozwoli na szybką reakcję – w przypadku konieczności nagłego zwiększenia, czy też relokacji porcji pasma. 

 

Aby móc sprostać oczekiwaniom klientów, a jednocześnie oferować konkurencyjne ceny, operatorzy muszą wdrażać optymalne rozwiązania, które będą mogły przynosić korzyści teraz i w przyszłości.  Jednym z rozważanych przez wielu operatorów sieci opcji jest architektura zbudowana w oparciu o optykę XR typu punkt-wielopunkt, wpisującą się we wzorzec ruchu tworzonego przez sieci 5G xHaul.

 

Nowe podejście technologiczne musi być interesujące nie tylko z inżynierskiego punktu widzenia, ale musi także przynieść wymierne korzyści operatorowi sieci oraz klientom końcowym. Oto 6 powodów, dla których 5G i optyka XR to idealne połączenie.

 

Nowy wymiar ekonomii sieci

Pierwszym i najważniejszym powodem jest znaczące ograniczenie kosztów inwestycyjnych dotyczących wdrożenia nowej technologii sieci. Optyka XR przynosi oszczędności w zakresie Capex w wysokości aż do 70%. Nie tylko pomaga to w ekonomice biznesowej transportu 5G, ale niższa podstawa kosztowa potencjalnie otwiera możliwości dla nowych usług xHaul i innych zastosowań, które wcześniej ze względu na brak opłacalności, nie były brane pod uwagę.

 

Ograniczenie zajmowanej przestrzeni, mniejsze zużycie energii

Optyka XR pozwala zmienić dotychczasowy nieoptymalny model sieciowy, na architekturę wpasowaną w jej schemat, powodując znaczną redukcję wymaganego sprzętu, a co za tym idzie zajmowanego miejsca i zużycia energii elektrycznej. 

 

W porównaniu z tradycyjną budową sieci różnica jest diametralna. W lokalizacji agregacji nie trzeba stosować ani wkładek optycznych, ani specjalnych urządzeń agregacyjnych – wystarczy najprostszy splitter optyczny, który łączy sygnały z lokalizacji klienckich i połączony sygnał, przesyła do lokalizacji HUB. Stanowi to znaczną korzyść w zakresie wydatków operacyjnych dzięki zmniejszeniu wymagań dotyczących przestrzeni i zasilania w sieci. Sieć oparta na optyce XR zwalnia krytyczną przestrzeń i moc, która może być następnie wykorzystana do kluczowych wymagań przejściowych 5G, takich jak MEC i przetwarzanie DU/CU.

 

Warto też dodać, że zastosowanie takiej budowy sieci redukuje ilość koniecznych wizyt na obiektach w celu zwiększania, czy relokacji pasma w danych relacjach.

 

Obsługa nowych architektur sieci typu punkt-wielopunkt

Optyka XR umożliwia operatorom sieci migrację do infrastruktury transportowej w architekturze punkt-wielopunkt, która lepiej odpowiada zapotrzebowaniu na ruch we wszystkich domenach xHaul. Jest to kluczowy czynnik umożliwiający osiągnięcie opisanych powyżej korzyści ekonomicznych, jednak stanowi on także korzyść w zakresie planowania sieci i możliwości obsługi transmisji

symetrycznych w sieciach mobilnych – dopasowanie do rzeczywistego ruchu.

 

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury optycznej PON

Mobilne sieci transportowe często muszą obsługiwać infrastrukturę roboczą pojedynczego włókna na krawędzi sieci optycznej (sieci dostępowej PON). Optyka XR zapewnia operatorom sieci narzędzia, których potrzebują, aby wprowadzić do tej infrastruktury usługi o wysokiej przepustowości – usługi wymagające koherentnej optyki, poprzez wysokoprzepustową koherentną sieć DWDM. Optyka XR stwarza także możliwość obsługi transmisji asymetrycznych.

 

Obsługa modernizacji wielogeneracyjnych

Ogólną zaletą wszystkich sieci optycznych XR jest możliwość obsługi modernizacji wielogeneracyjnych sieci, gdzie modernizacja jest wymagana tylko w węzłach, które potrzebują większej przepustowości, a nie we wszystkich lokalizacjach w sieci. Jest to szczególna zaleta w sieciach transportowych 5G, ponieważ wpływ niepotrzebnych modernizacji mógłby być zauważalny w przypadku optyki zamontowanej w urządzeniach znajdujących się w stacjach bazowych, których modernizacja może być bardzo kosztowna.

 

Automatyzacja alokacji przepustowości

Dzięki układom optycznym XR operatorzy sieci mogą zautomatyzować wartość początkowej przepływności oraz jej dalsze rozszerzanie za pomocą zaawansowanej automatyki i konfigurowanej programowo ilości pasma. Optyka XR daje możliwość zdalnego dostarczania dodatkowej przepustowości za pośrednictwem oprogramowania, co jest szczególną zaletą w sieciach transportowych 5G.

 

Optyka XR jest otwartą inicjatywą technologiczną wspieraną przez operatorów sieci, producentów sprzętu i producentów podsystemów. Portfolio ICE-XR firmy Infinera, może zaoferować znaczące korzyści operatorom sieci planującym wysokoprzepustowe sieci xHaul do obsługi 5G. Infinera rozpocznie testy ICE-XR w drugiej połowie 2022 roku, przy czym ogólna dostępność spodziewana jest pod koniec roku, a zwiększenie wolumenu w pierwszej połowie 2023 roku.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o Optyce XR? Obejrzyj webinar FCA i Infinera!
Infinera to globalny dostawca innowacyjnych rozwiązań dla infrastruktury sieciowej z ponad 40 letnim doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej. Posiada ponad 2000 patentów na produkty i usługi klasy operatorskiej. Rozwiązania marki Infinera dedykowane są rządom, przedsiębiorstwom i operatorom chmurowym. Dzięki nim, mogą oni w łatwy sposób zwiększyć przepustowość swojej sieci, wprowadzić automatyzację operacji a tym samym przyspieszyć innowację swoich usług.
 
Współpraca FCA i Infinera polega na realizowaniu wspólnej wartości, jaką jest zapewnienie nieograniczonej szerokości pasma i niezawodnej sieci transportowej. W naszym portfolio znajdują się aktywne systemy technologii WDM Infinera umożliwiające szybki rozwój działalności poprzez maksymalne wykorzystanie możliwości istniejącego już pasma.
Innowacyjna optyka XR

Zbuduj sieć dopasowaną do Twoich obecnych i przyszłych potrzeb

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  Adam Budkowski
  Presales
  Bio:

  W FCA Adam specjalizuje się w rozwiązaniach zwielokrotnienia falowego xWDM. Swoją wiedzę gromadził zarówno teoretycznie podczas studiów, jak i praktycznie: pracując po stronie operatora telekomunikacyjnego. Dzięki temu dziś jest w stanie sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów i dopasować odpowiednie rozwiązania do ich potrzeb.