Coś więcej o FCA

Obecnie FCA to przede wszystkim odpowiedzialny partner w biznesie, którego priorytetem są unikalne potrzeby każdego klienta. Firma pracuje zarówno z największymi przedsiębiorstwami w branży telekomunikacyjnej, jak i z małymi lokalnymi podmiotami. Dzięki długiemu doświadczeniu pomagamy zmienić wszelkie wizje w możliwy do zrealizowania plan. Na każdym etapie inwestycji oferujemy fachowe doradztwo, kompleksowe zarządzanie i planowanie wszystko po to aby stworzyć najbardziej konkurencyjny projekt i przyczynić się do sukcesu naszego klienta.

 • 25 lat

  doświadczenia na rynku

 • 10 oddziałów

  na terenie całej Polski

 • 250+ pracowników

  Grupy FCA

 • 50% wzrost przychodów

  Grupy FCA w roku 2018

Case studies


Dyrektor Działu Teletransmisji szukał możliwości, aby na bazie własnych lub dzierżawionych usług operatorskich stworzyć jednolitą sieć transmisji danych dla korporacji. Dzięki zainstalowanemu systemowi EMXP czas niedostępności połączeń zmalał 8-krotnie a czas rekonfiguracj połączeń uległ skróceniu o 93%. Dodatkowo, na podstawie pomiarów monitorujących parametry SLA, zyskano narzędzie weryfikujące jakość dostarczanych usług transmisyjnych od operatora.

Czytaj więcej

Dyrektor Działu Teletransmisji szukał możliwości stałego monitorowania parametrów tras światłowodowych a także narzędzia, które pomogłoby nam zdiagnozować najbardziej awaryjne odcinki sieci oraz podjąć optymalne decyzje dotyczące przeprowadzenia ich modernizacji. Dzięki zastosowanemu systemowi NQMS, wykrywalność potencjalnych awarii wzrosła o 96% w stosunku do systemu opierającego się na corocznych pomiarach i analizach. System pozwolił na skrócenie o 43% czasu usunięcia awarii. Dodatkowo rozwiązanie umożliwiło bardziej efektywne zarządzanie harmonogramem prac konserwacyjnych.

Czytaj więcej

Dyrektor Działu Sieci szukał rozwiązania pozwalającego budować sieci przełączane, pracujące optymalnie w środowisku obiektów energetycznych. Oczekiwaliśmy również rozwiązania wykorzystującego dotychczasową infrastrukturę pasywną IT. Wdrożenie systemu przełączników przemysłowych zapewniło zwiększenie o 32% liczby obsługiwanych obiektów. Oszczędność miejsca w istniejących obiektach względem dotychczas stosowanych rozwiązań wyniosła 46%.

Czytaj więcej

Dyrektor ds. Eksploatacji szukał optymalnych możliwości przeprowadzenia modernizacji istniejącego węzła, tak aby spełniał wymagania infrastruktury pasywnej nowoczesnej sieci światłowodowej. Zastosowane rozwiązanie systemu stojaków ODF – LiSA NGR pozwoliło na odzyskanie aż 81% powierzchni obiektu, a zasoby światłowodowe możliwe do wykorzystania wzrosły o 75%. Od momentu wdrożenia rozwiązania czas wykonania dodatkowego podłączenia wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów skrócił się o 50%.

Czytaj więcej

Nasi klienci

kluczowi klienci z różnych branż