Projekty unijne

Sprawdź jakie projekty realizujemy!

Innowacje i rozwój to dla nas priorytet

Od wielu lat angażujemy się w projekty dofinansowywane w ramach Funduszy Europejskich. 

FCA S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Stworzenie rozproszonego systemu obiektów infrastruktury krytycznej „Connecticop” jako rezultat prac badawczo-rozwojowych.

Celem projektu jest stworzenie opartego o technologię Blockchain rozproszonego systemu ochrony infrastruktury krytycznej, zapewniającą niepodważalność wystąpienia incydentu bezpieczeństwa w nadzorowanej infrastrukturze fizycznej.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt:

1 609 737,50 PLN

Całkowita wartość projektu:

2 492 237,50 PLN

FCA S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu jędrzejowskiego – obszar nr POPC01_261053”

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o gwarantowanej przepustowości min. 30 Mb/s na obszarach wykluczonych cyfrowo w województwie świętokrzyskim. W ramach projektu zostanie wybudowana sieć światłowodowa w gminach powiatu jędrzejowskiego: Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, dla 1234 gospodarstw domowych oraz 2 jednostek publicznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 368 360,14 zł

Całkowita wartość projektu: 7 268 566,72 zł

FCA S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu jędrzejowskiego – obszar nr POPC01_261056”

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o gwarantowanej przepustowości min. 30 Mb/s na obszarach wykluczonych cyfrowo w województwie świętokrzyskim. W ramach projektu zostanie wybudowana sieć światłowodowa w gminach powiatu jędrzejowskiego: Małogoszcz i Sobków, dla 1349

 gospodarstw domowych oraz 2 jednostek publicznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 015 156,38 zł

Całkowita wartość projektu: 6 742 986,15 zł

FCA S.A. realizuje projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Działanie 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Celem projektu jest kompleksowe przygotowanie firmy FCA Sp z o.o. do ekspansji zagranicznej na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Dofinansowanie projektu z UE: 200 000 zł

Współpraca

Jeśli jesteś operatorem telekomunikacyjnym, który chce optymalizować koszty i rozwijać swój biznes, zdobywać nowych klientów i poszerzać zasięg działania, to zapraszamy do współpracy.

Pliki do pobrania:

Aktualne:
Umowa ramowa FCA obowiązująca od 28.04.2022

Umowa ramowa FCA Załącznik 1 – Wniosek o zawarcie umowy

Umowa ramowa FCA Załącznik 2 – Cennik usług obowiązujący od 01.04.2021

Umowa ramowa FCA Załącznik 3 – Opis świadczonych usług

Umowa ramowa FCA Załącznik 4 – Dane kontaktowe

Umowa szczegółowa na usługę

Umowa szczegółowa na usługę Załącznik 1 – Zamówienie na usługę

Umowa szczegółowa na usługę Załącznik 2 – Warunki techniczne

Umowa szczegółowa na usługę Załącznik 3 – Protokół zdawczo-odbiorczy

Archiwalne:

Umowa ramowa obowiązująca od 01.11.2020 (PDF)
Umowa ramowa Załącznik 2 Cennik usług obowiązujący od 01.11.2000
Umowa szczegółowa – Załącznik 1A – Zamówienie na usługę ważny od 01.04.2019 (ODS)
Umowa ramowa Załącznik 1 Wniosek o zawarcie Umowy (PDF)
Umowa ramowa Załącznik 2 Cennik usług ważny od 01.04.2020 (PDF)
Umowa ramowa Załącznik 3 Opis świadczonych usług (PDF)
Umowa ramowa Załącznik 4 Dane kontaktowe do 30.11.2019 (PDF)
Umowa ramowa Załącznik 4 Dane kontaktowe ważne od 01.12.2019 (PDF)
Umowa szczegółowa na usługę (PDF)
Umowa szczegółowa Załącznik 1 Zamówienie na usługę (PDF)
Umowa szczegółowa Załącznik 2 Warunki techniczne (PDF)
Umowa szczegółowa Załącznik 3 Protokół zdawczo-odbiorczy (PDF)

Umowa ramowa Załącznik 2 Cennik usług ważny od 01.12.2019 do 31.03.2020 (PDF)
Umowa ramowa ważna od 01.12.2019 (PDF)
Umowa ramowa ważna od 01.04.2019 do 30.11.2019 (PDF)
Umowa ramowa Załącznik 2 Cennik usług ważny od 01.10.2019 do 30.11.2019 (PDF)
Umowa ramowa ważna od 21.12.2018 do 31.03.2019 (PDF)
Umowa ramowa ważna do 21.12.2018 (PDF)
Umowa ramowa Załącznik 2 Cennik usług ważny do 31.12.2018 (PDF)
Umowa ramowa Załącznik 2 Cennik usług ważny od 01.01.2019 do 31.05.2019 (PDF)
Umowa ramowa Załącznik 2 Cennik usług ważny od 01.06.2019 do 30.09.2019