Sieci transmisyjne xWDM

Rozwiązania do efektywnego przesyłania danych.

Podstawą współczesnej teletransmisji są sieci światłowodowe

Efektywne

Wykorzystaj istniejąca infrastrukturę by na jednym włóknie przesłać więcej danych.

Bezpieczne

Wykorzystanie sieci xWDM pozwala na uzyskanie niezawodnej transmisji.

Skalowalne

Budowa sieci pozwala na elastyczną jej rozbudowę w miarę potrzeb.

Stabilny, szybki i niezawodny przepływ danych

Zapewnienie stabilnego, szybkiego i niezawodnego przepływu danych między punktem nadania i odbioru sygnału to główne zadanie współczesnej telekomunikacji. Transport danych między punktami oddalonymi od siebie, niejednokrotnie, o setki czy tysiące kilometrów to wyzwanie, w którym światłowody odgrywają kluczową rolę. 

Technologia xWDM to tzw. technologia zwielokrotnienia falowego, wykorzystywana w celu zwiększenia możliwości transmisyjnych istniejącej sieci światłowodowej. Opiera się na metodzie multipleksacji, w której wiele sygnałów optycznych pochodzących z różnych źródeł, o różnej mocy i różnej długości fali zwanych kolorami, jest przekształcanych i przesyłanych równocześnie w ramach jednego włókna światłowodowego.

xWDM

Litera „X” na początku nazwy technologii to oznaczenie dwóch głównych technik wchodzących w jej skład: CWDM i DWDM.

CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) pozwala na przesłanie do 18 kanałów o długościach fali od 1271nm do 1611nm.

DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) pozwala na przesłanie obecnie 96 kanałów. Często również spotyka się rozwiązania na transmisję 16, 40 oraz 80 kanałów. Dodatkowo technika DWDM cechuje się znacznie większym zasięgiem transmisji niż CWDM, który sięga nawet do kilku tysięcy kilometrów.

Techniki te pozwalają na zwiększenie efektywności wykorzystania włókien światłowodowych. Charakteryzuje je kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami sieciowymi oraz skalowalność, dzięki której możliwe jest swobodne dokładanie kolejnych kanałów. Kluczową cechą jest także transparentność, w wyniku której system jest przeźroczysty dla każdego rodzaju sygnału.

Explore your network with us!

Poznaj pozwiązania xWDM zawierające architekturę systemów jednowłóknowych.

Rozwiązanie jednowłóknowe bazujące na modułach optycznych Bi-Di (WDM)

Ten system jest zdolny do transmisji sygnałów 2 x 10G poprzez jedno włókno. Sprzęgacz WDM to małe pasywne urządzenie i może być montowane zarówno w szafie, w której znajdują się switche, a także poza nią np. w studni kablowej, co jest dużą zaletą, gdy dana lokalizacja jest kolokacją, czyli obiektem, w którym dzierżawi się włókna i miejsce w szafach.

Jednowłóknowe rozwiązania xWDM

Te systemy mogą transmitować sygnały 4 x 10G poprzez jedno włókno światłowodowe. Same elementy składowe są w pełni customizowalne – możemy wykorzystać 2-, 4-, i aż do 18-kanałowych mux/demux (dla CWDM), a nawet jeszcze więcej (dla DWDM). Ilość kanałów jest powiązana z maksymalnym dystansem na jaki można zestawić bezbłędną transmisję, ze względu na rosnące dodatkowo wprowadzane do obwodu tłumienie filtra wraz ze wzrostem liczby dostępnych w nim kanałów.

 

Schemat przedstawia propozycję zaprojektowania rozwiązania zwane IP over C/DWDM. Oprócz standardowych rozwiązań xWDM, gdzie sygnały z urządzeń klienckich są podłączane do transponderów, które konwertują je do postaci xWDM, możemy także wdrożyć rozwiązania, w których moduły optyczne xWDM wpina się bezpośrednio do urządzeń klienckich takich jak switche, routery, itd.. Dzięki temu, rozwiązania mogą być o wiele bardziej optymalne kosztowo.

Multiplekser DWDM z portem UPG

W przypadku rozwiązań DWDM możemy taki system rozbudowywać dzięki możliwości zastosowania wzmacniaczy optycznych, co pozwala na zwiększenie odległości na jaką można zestawić bezbłędną transmisję. Dodatkowo, aby zminimalizować wpływ łącznej liczby kanałów na zasięg transmisji, możemy wykorzystać sprzęgacze R/B, które łączą zmultipleksowane sygnały z obu podpasm DWDM.

 

Schemat przedstawia mux DWDM ze specjalnym portem UPG, który wraz z rosnącym zapotrzebowaniem pozwala na dalszą rozbudowę takiego systemu o dodatkowe kanały w przyszłości.

Transmisja z wzmacniaczami optycznymi

Budując tak rozbudowany system DWDM (16 x 10G na pojedynczym włóknie) możemy zwiększyć zasięg transmisji stosując wzmacniacze optyczne zarówno w postaci preampów jak i boosterów. Obok przedstawiamy przykład architektury takiego systemu.

Łączenie CWDM i DWDM

Ale to nie koniec. Możemy również zbudować system xWDM, który połączy techniki multipleksowania CWDM i DWDM i jeszcze bardziej zwiększy możliwości transmisyjne takiego systemu. Wykorzystując specjalny port OCL multiplekserów CWDM, możemy zestawić dodatkowe transmisje 2x10G.

 

Filtry CWDM można użyć do zwiększenia całkowitej liczby dostępnych kanałów lub  wykorzystać je do zwiększenia liczby obsługiwanych lokalizacji. Filtry te nie muszą znajdować się w tym samym miejscu, co filtry DWDM.

 

Możemy zaprojektować system w taki sposób, aby jeden lub nawet oba filtry CWDM znajdowały się na trasie światłowodu pomiędzy sprzęgaczami R/B i pozwalały użytkownikowi dodawać/dropować swoje kanały w innych miejscach niż końcowe lokalizacje, w których są usytuowane filtry DWDM.

Co możemy zrobić dla Ciebie?

Wykorzystując techniki zwielokrotnienia falowego, jesteśmy w stanie optymalizować rozwiązania transmisyjne, a co za tym idzie także koszty ponoszone przez naszych klientów.

 

Przedstawione rozwiązania to tak na prawdę tylko niektóre przykłady możliwych architektur połączeń systemów xWDM. Rzeczywistych rozwiązań, które jesteśmy w stanie zaprojektować, wycenić i zaprezentować dla konkretnego przypadku jest znacznie więcej.

 

Dla przykładu, jeśli transmisje 10G są za małe pod względem pasma dla danego klienta, możemy również poszukać rozwiązań DWDM z możliwością transmisji z większą przepustowością i zamiast N x 10G system mógł być zdolny do przesyłania kanałów N x 100G.

My integrujemy rozwiązania, Ty osiągasz sukces! 

Oferta produktowa FCA opiera się zarówno o rozwiązania własne- produkowane w laboratorium światłowodowym- jak i o produkty światowych liderów rynku ICT.

Produkty do teletransmisji

Sprawdź jakie produkty rekomendujemy

Teletransmisja nie ma przed nami tajemnic

Rozwiązania xWDM wdrożyliśmy już u 43 klientów w Polsce. Setki zrealizowanych węzłów potwierdzają, że mamy ogromne doświadczenie zarówno jako dostawca, ale przede wszystkim jako integrator wdrażający rozwiązania. 

Skorzystaj z naszej wiedzy!

Posłuchaj webinaru

Chcesz zwiększyć możliwości Twojej sieci?

Skontaktuj się z nami!

    Informacje dot. przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności Polityka prywatności