Kim jesteśmy

 

Administratorem strony www.fca.com.pl oraz Państwa danych osobowych jest FCA S.A.
z siedzibą w Niepołomicach pod adresem: ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice, NIP 6751152541.
Z Administratorem można się skontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej: abi@fca.com.pl

 

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy?

 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 1. realizacji przez nas usługi dostępu do strony internetowej – w tym celu przetwarzamy takiej
  informacje jak: adres IP, informacje o plikach cookies, dane przeglądarki internetowej z której
  Pani/Pan korzysta, dane dotyczące aktywności na naszej stronie internetowej, dane dotyczące
  sesji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. załatwienia sprawy lub udzielenia Państwu odpowiedzi na pytanie w ramach wysłanej nam
  wiadomości e-mail – na podstawie udzielonej nam przez Państwa zgody wyrażonej poprzez
  wyraźnie działanie potwierdzające polegające na wysłaniu do nas wiadomości oraz podanie
  swoich danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. przesyłania Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną, marketingu bezpośredniego
  za pomocą kontaktu telefonicznego, organizowania kampanii promocyjnych i innych akcji
  marketingowych – wyłącznie na podstawie wyrażonej nam zgody w ramach formularza zapisu
  do newslettera bądź podczas udziału na konferencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.a RODO),
 4. prowadzenia analiz jakości świadczonych przez nas usług w celu poprawy ich funkcjonalności
  oraz prowadzenia statystyk korzystania z naszej strony internetowej, za pomocą plików cookies, adresów IP, danych dot. przeglądarki internetowej, aktywności na stronach www
  oraz sesji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania – bez podania danych osobowych nie będzie możliwa jego realizacja.

 

Z kim dzielimy się danymi?

 

W zależności od celu przetwarzania Państwa danych, odbiorcami mogą być:
 1. Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa np. gdy wystawimy Państwu fakturę,
 2. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług
  informatycznych, usług księgowych, kadrowo-płacowych, prawnych i doradczych, podmiotom,
  które świadczą na naszą rzecz usługi marketingowe lub hostingu strony internetowej, a także
  innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem,
 3. Naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

Jak długo przechowujemy twoje dane?

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zależny od celu ich przetwarzania:

 1. do czasu zakończenia korzystania przez Panią/Pana z naszej strony internetowej – w
  przypadku realizacji usług strony internetowej, później w formie statystycznej poprzez dostawcę usługi Google Analytics,
 2. do momentu wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody.

 

Jakie masz prawa do swoich danych?

 

Zgodnie z rozporządzeniem RODO przysługują Państwu następujące prawa:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją powyższych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Realizację praw umożliwiamy za wykorzystaniem kontaktu wskazanego w sekcji Kim jesteśmy.
Realizacja Państwa praw będzie realizowana ze szczególną uwagą, a o podjętych działaniach
zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego miesiąca.

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z
przepisami RODO.

 

Czy stosujemy automatyczne podejmowanie decyzji?

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.

 

Czy przekazujemy dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi/usług firm mających siedziby lub oddziały poza UE. Administrator zawsze współpracuje z podmiotami gwarantującymi odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie (między innymi poprzez wybór podmiotów które przystąpiły do Privacy Shield).

 

Cookies

 

Wykosztujemy na stronie www.fca.com.pl pliki cookies (ciasteczka) czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. laptopie, tablecie, smartfonie) a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony www.
Informujemy, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym jednakże w takiej sytuacji, korzystanie ze strony może być utrudnione.

Przypominamy, że pliki cookies mogą być przez Państwa usunięte po ich zapisaniu przez nas, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego Państwo korzystacie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które zbieraja informacje na temat Państwa działań na stronie www: odwiedzin strony, podstrony, czasu, oraz przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Powyższa polityka prywatności zawiera informacje określone w art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s.