Polityka jakości w FCA

Sprawdź jakie certyfikaty systemu zarządzania zdobyliśmy.
Stawiamy na jakość!

W FCA spełniamy najwyższe normy systemu zarządzania. Potwierdzają to certyfikaty zgodności z międzynarodowymi normami: ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 27001.

ISO 9001

Zarządzanie jakością

Certyfikat ISO 9001:2015 to oficjalne poświadczenie spełnienia przez nas międzynarodowej normy zarządzania jakością w organizacji. Potwierdza fakt, że dla naszej firmy najważniejsi są ludzie oraz ciągle podnosimy nasze kwalifikacje i doskonalimy procesy technologiczne. Cały proces biznesowy zorientowany jest na Klientów i ich sukces. W relacjach z kontrahentami kierujemy się obopólnymi korzyściami. Wiemy, że naszym największym dobrem są nasi pracownicy, ponieważ skuteczność naszych działań zależy od ich zaangażowania. Dbamy o rozwój pracowników. Zarządzanie traktujemy jako zarządzanie powiązanymi ze sobą procesami, dlatego nieustannie się doskonalimy i zmieniamy na lepsze. Podejmowanie decyzji zawsze opieramy na rzeczowej analizie wszelkich dostępnych informacji. Dzięki temu nasi Klienci zawsze otrzymują produkty i usługi najwyższej jakości. 

Pobierz certyfikat dla lokalizacji Targowisko
ISO 14001

System zarządzania środowiskowego

Certyfikat ISO 14001 to oficjalne poświadczenie spełnienia przez nas międzynarodowej normy zarządzania środowiskowego. Potwierdza, że w trakcie naszych procesów technologicznych troszczymy się o środowisko naturalne. Robimy wszystko, aby oszczędzać energię, racjonalnie korzystać z surowców oraz generować jak najmniejszą ilość odpadów i stosować recykling.  Nieustannie optymalizujemy wszelkie procesy, aby jak najlepiej chronić środowisko. Nasi Klienci mogą mieć pewność, że wybierając firmę FCA, przyczyniają się do działań prośrodowiskowych  i oszczędzania zasobów naturalnych. 

Pobierz certyfikat dla lokalizacji Targowisko
ISO 27001

System zarządzania bezpieczeństwem informacji

Certyfikat ISO 27001 to oficjalne potwierdzenie spełnienia przez nas międzynarodowej normy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Przestrzegamy najwyższych standardów bezpieczeństwa. Stosujemy specjalistyczne oprogramowanie zapewniające cyberoochronę, zatrudniamy ekspertów od cyberbezpieczeństwa, szkolimy wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z danymi. Przeprowadzamy także regularne audyty wewnętrzne, aby wykryć wszelkie luki w systemie zabezpieczeń i chronić informacje przed potencjalnymi nowymi zagrożeniami (w tym nowymi sposobami cyberataków). Dzięki temu certyfikatowi nasi Klienci mogą mieć pewność, że ich dane osobowe oraz wszystkie wrażliwe informacje są bezpieczne.

Zdobyte uprawnienia i koncesje

Rozwijamy naszą działalność i regularnie podnosimy nasze kompetencje i kwalifikacje.

Koncesja MSWiA

Koncesja w zakresie usług ochrony osób i mienia

Zdobyliśmy koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego. 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania