Artykuły

Artykuły ekspertów FCA

Artykuły
#FCAteam 19 maja 2021

W jaki sposób doprowadzić do obiektu dodatkowe włókna światłowodowe, gdy nie ma możliwości rozbudowy kanalizacji teletechnicznej?

Diagnoza problemu:   Kończące się miejsce w kanalizacji teletechnicznej, brak możliwości rozbudowy jej. Konieczność doprowadzenia dodatkowych włókien do lokalizacji.     Rozwiązanie...

Czytaj artykuł
Artykuły
#FCAteam 19 maja 2021

Od 1G do 5G, czyli krótka historia sieci komórkowych

Technologia 5G to dziś niezwykle popularny temat. I to zarówno od strony samej technologii jak i nastrojów społecznych jakie budzi. 5G to rewolucja czy ewolucja? Jak do tej pory wyglądała historia...

Czytaj artykuł
Artykuły
#FCAteam 19 maja 2021

POPC: przepis na sukces!

W ostatnich latach ogłoszono 4 konkursy, które miały doprowadzić do eliminacji miejsc, do których nie dociera szerokopasmowy internet. Projekty pierwszego naboru są już zakończone, w chwili obecnej...

Czytaj artykuł
Artykuły
#FCAteam 19 maja 2021

Nowe usługi z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury

Diagnoza problemu:Plan rozwoju usług, ze względu na stosunkowo krótki okres realizacji zadania oraz problemy z pozyskaniem zezwoleń na budowę infrastruktury.  Ustalony cel: Dyrektor techniczny...

Czytaj artykuł
Artykuły
#FCAteam 19 maja 2021

Zwielokrotnienie transmisji danych na pojedynczym włóknie (GbE)

Diagnoza problemu:Skalowalność i łatwość rozbudowy, prosta obsługa i wdrożenie, szybkie uruchomienie systemu, niski CAPEX i OPEX, zarządzanie.   Ustalony cel: Rozszerzenie zasobów transmisyjnych GbE...

Czytaj artykuł
Artykuły
#FCAteam 19 maja 2021

Budowa sieci Ethernet w obiektach energetycznych

Diagnoza problemu:   Dotychczas stosowane rozwiązania w obszarze sieci Ethernet Klienta nie były satysfakcjonujące. Wykorzystywane urządzenia nie były dedykowane do pracy w trudnych i...

Czytaj artykuł
Artykuły
#FCAteam 19 maja 2021

Sieć korporacyjna dla przedsiębiorstw

Diagnoza problemu:   Transmisja danych między kilkoma ośrodkami nie była satysfakcjonująca. Połączenia świadczone były przez różnych operatorów. Brakowało mechanizmów gwarantujących...

Czytaj artykuł
Artykuły
#FCAteam 19 maja 2021

Pierwsze w Polsce wdrożenie monitoringu włókien w energetyce

Diagnoza problemu:Diagnoza stanu fizycznego sieci światłowodowych klienta była dość trudna ze względu na fakt, iż ocena jakości sieci była subiektywna i opierała się jedynie na analizach pomiarów...

Czytaj artykuł
Artykuły
#FCAteam 19 maja 2021

Modernizacja węzła kolokacyjnego w energetyce

Diagnoza problemu:Modernizacja istniejącego węzła kolokacyjnego była mocno utrudniona ze względu na duże rozproszenie kabli światłowodowych i brak przyjętego standardu ich montażu. Obsługa...

Czytaj artykuł