Przenieś bezpieczeństwo transmisji na najwyższy poziom – czym są szyfratory sieciowe?

12 czerwca 2024
#FCAteam

Cyberbezpieczeństwo pełni obecnie kluczową rolę w przedsiębiorstwach. Wyciek wrażliwych danych może bowiem prowadzić do poważnych dla firmy konsekwencji, takich jak: utrata reputacji oraz zaufania, straty finansowe, czy narażenie na osłabienie pozycji na rynku w wyniku ujawnienia tajemnic handlowych. Warto więc inwestować w ochronę swoich danych i infrastruktury IT.

 

Na rynku istnieje wiele rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jednym z nich są dedykowane szyfratory sieciowe. Co to takiego i w jaki sposób działa? O tym w dzisiejszym artykule.

 

Wspomniane dedykowane szyfratory sieciowe to specjalne urządzenia, chroniące dane przed przejęciem podczas ich transmisji przez sieć. Jak sama nazwa wskazuje –  szyfrują, a więc przekształcają zasoby informacyjne do nieczytelnego formatu, zanim zostaną one przesłane przez sieć, a następnie dekodują je po stronie odbiorczej. Wykorzystanie algorytmów i kluczy kryptograficznych zapewnia zachowanie poufności i bezpieczeństwa transmitowanych danych. Urządzenia te funkcjonują jako pierwsza linia obrony przed podsłuchami.

 

W celu odpowiedniego dopasowania rodzaju szyfratora, należy ocenić występującą w przedsiębiorstwie infrastrukturę IT, przeanalizować wykorzystywaną infrastrukturę sieciową oraz określić wymagany poziom ochrony, przy uwzględnieniu innych, stosowanych obecnie technologii bezpieczeństwa cybernetycznego.

 

Co więcej, szyfratory sieciowe różnią się sposobem użytkowania, przepustowością przesyłanych danych, wydajnością oraz obszarem zastosowania. Mogą pracować w warstwie sieciowej (inaczej warstwa 3)  lub – dla jeszcze większego bezpieczeństwa –  w warstwie łącza danych (warstwa 2). Dopasowanie zależy od wymagań użytkownika.

 

Dedykowane szyfratory Rohde&Schwarz są urządzeniami odrębnymi od urządzeń sieciowych typu switch, czy router.

 

Jedną z głównych zalet dedykowanych szyfratorów Rohde&Schwarz jest separacja funkcji sieciowych od funkcji bezpieczeństwa. Atak i przejęcie dostępu nad urządzeniem sieciowym w żaden sposób nie narusza bezpieczeństwa, ponieważ funkcje szyfrowania realizowane są przez osobne, dedykowane urządzenia.

 

Ponadto dedykowane szyfratory ułatwiają wyznaczanie linii demarkacyjnej dla odpowiedzialności zespołu sieciowego oraz zespołu cyberbezpieczeństwa w jednej organizacji.

 

Urządzenia te zapewniają najwyższą stabilną wydajność, dzięki dedykowanym zasobom na potrzeby szyfrowania. Dedykowany szyfrator nie współdzieli zasobów z innymi procesami sieciowymi, co sprawia, że opóźnienia są minimalne i niezmienne w zależności od obciążenia transmitowanym ruchem.

 

Warto wspomnieć również o tym, że szyfratory Rohde&Schwarz posiadają bezpieczną obudowę uniemożliwiającą fizyczny dostęp do pamięci urządzenia. Każda próba mechanicznego naruszenia obudowy kończy się bowiem wyczyszczeniem pamięci.

Zainteresowały Cię szyfratory Rohde&Schwarz?

Zapraszamy do kontaktu!