Formularz reklamacji

Jeżeli któryś z naszych produktów nie spełnił Twoich oczekiwań – wypełnij formularz reklamacyjny online, a my niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą!

  Data zgłoszenia

  Ilość

  Jednostka

  Opis reklamacji

  Dodatkowe dokumenty

  Warunki przyjęcia reklamacji w FCA:

  1. Reklamacje ilościowe i towarowe (tj. reklamacje, w których Klient zgłasza niezgodności zawartości przesyłki w stosunku do złożonego zamówienia względem ilości lub rodzaju towaru) przyjmowane są w terminie do 14 dni od daty odebrania dostawy.
  2. Reklamacje co do zasady rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia. Wyjątkiem są reklamacje, w których istnieje konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej, bądź zwrotu towaru w celu przeprowadzenia stosownych badań (czas rozpatrywania takich reklamacji może być wydłużony).
  3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towaru złożonej przez Kupującego będącego przedsiębiorcą zostanie on obciążony kosztami obsługi reklamacji poniesionymi przez Sprzedawcę. Przedsiębiorcą nie jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  4. Podstawą do przyjęcia reklamacji jest przesłanie uzupełnionego formularza reklamacji.

  Wszelkie dodatkowe zdjęcia, filmy, wyniki pomiarów i protokoły prosimy dołączyć do zgłoszenia reklamacyjnego.