Cyberbezpieczeństwo

Poznaj rozwiązania, które w pełni ochronią dane Twojej firmy.
Ochrona danych bez względu na miejsce ich przechowywania i przetwarzania
Postaw na sprawdzone rozwiązania i zyskaj
Ochrona przed stratami finansowymi i reputacyjnymi

Zabezpiecz infrastrukturę przed nieautoryzowanym dostępem, kradzieżą informacji lub atakami ransomware i uniknij kosztownych konsekwencji.

Zgodność z przepisami i regulacjami

Dostosuj firmę do wymogów, zapewniając ochronę danych i zapobiegając naruszeniom prawnym. Dzięki temu osiągniesz zgodność regulacyjną i unikniesz surowych kar i sankcji.

Spokój i zaufanie klientów

Zapewnij wysoki poziom cyberbezpieczeństwa i daj klientom pewność, że ich dane są bezpieczne i chronione. Wzmocnij zaufanie do Twojej firmy i relację z klientami.

Ochrona sieci OT

Bezpieczeństwo w przemyśle

Sieci OT obejmują różnorodne urządzenia i systemy, takie jak kontrolery przemysłowe, sensory, urządzenia monitorujące i inne. Ochrona tych sieci ma kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa przemysłowych procesów operacyjnych. Zapewnienie integralności, dostępności i poufności tych systemów jest niezwykle istotne, aby uniknąć potencjalnych skutków awarii lub zniszczenia sprzętu oraz utraty danych. Dowiedz się więcej o ochronie sieci OT w dobie cyberataków, oglądając nasz webinar.

Obejrzyj webinar
Kompleksowe rozwiązania, które pomogą Ci ochronić się przed cyberatakami i zachować spokój
NGFW (Next-Generation Firewall)

Firewall i systemy ochrony sieci

Zaawansowane systemy ochrony sieci, które skutecznie blokują nieautoryzowany dostęp i szkodliwe oprogramowanie. Rozwiązania z naszej oferty monitorują ruch sieciowy, wykrywają podejrzane aktywności i chronią Twoje dane przed zagrożeniami.

NAC (Network Access Control)

Zarządzanie uwierzytelnianiem i uprawnieniami

Wdrażamy rozwiązania, które kontrolują i zarządzają dostępem do sieci komputerowej. Zapewniają uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników oraz urządzeń przed udzieleniem dostępu do sieci, sprawdzając zgodność z określonymi politykami bezpieczeństwa. Sieć jest chroniona, a ryzyko ataków i nieautoryzowanego dostępu zminimalizowane.

IDS (Intrusion Detection System)

Wykrywanie ataków w czasie rzeczywistym

Systemy IDS (intrusion detection system) pozwalają wykrywać i reagować na próby ataków, zanim spowodują one poważne szkody. Rozwiązania te umożliwiają śledzenie incydentów, raportowanie ich oraz dostosowywanie zabezpieczeń do wymogów regulacyjnych.

DLP (Data Loss Prevention)

Wykrywanie i blokowanie wycieku danych

Oferujemy rozwiązania, które monitorują ruch danych w organizacji, identyfikując poufne informacje i próby ich nieautoryzowanego transferu. Dzięki temu użytkownicy mogą skutecznie wykrywać i blokować próby wycieku danych, chroniąc poufne informacje przed niepożądanym ujawnieniem.

CASB (Cloud Access Security Broker)

Kontrola dostępu do chmury

Systemy z naszej oferty umożliwiają administratorom skuteczną kontrolę nad dostępem do usług chmurowych. Dzięki temu mogą zarządzać uprawnieniami użytkowników, monitorować aktywność i ograniczać nieautoryzowany dostęp do danych przechowywanych w chmurze. To zapewnia większą kontrolę nad bezpieczeństwem danych i minimalizuje ryzyko utraty informacji.

ZTNA (Zero Trust Network Access)

Bezpieczeństwo sieciowe z polityką "zero trust"

Nasze rozwiązania umożliwiają użytkownikom elastyczne korzystanie z zasobów organizacji, bez konieczności tradycyjnego połączenia z siecią korporacyjną. Mogą pracować zdalnie, korzystając z chmur publicznych, prywatnych czy hybrydowych, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. To zwiększa mobilność pracowników i umożliwia efektywne działanie w dynamicznym środowisku biznesowym.

SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network)

Scentralizowane zarządzanie siecią

Elastyczność i skalowalność w zarządzaniu siecią rozległą. Dzięki naszym rozwiązaniom użytkownicy mogą łatwo dodawać nowe lokalizacje, zarządzać pasmem, dostosowywać priorytety ruchu oraz dynamicznie reagować na zmieniające się potrzeby biznesowe. To umożliwia szybkie wdrażanie zmian, dostosowywanie sieci do rozwoju organizacji i optymalizację kosztów.

Dowiedz się więcej o SD-WAN

Zabezpiecz swoją firmę i zyskaj pewność, że Twoje dane są chronione.

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę