Jakie korzyści wynikają z uruchomienia DWDM po CWDM?

15 kwietnia 2024
#FCAteam

Analityka Big Data odgrywa coraz większą rolę w wielu sektorach, m.in.: telekomunikacyjnym, bankowym, energetycznym, czy publicznym. Ma to związek z postępującą technologią sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego.

 

Głównym zadaniem Big Data jest ułatwienie zrozumienia zjawisk zachodzących w sieciach telekomunikacyjnych, czy przewidywania zachowań klientów w oparciu o dane historyczne. Nic więc dziwnego, w tym, że znaczenie tego zagadnienia na rynku wzrasta. Coraz więcej firm chce wdrażać nowoczesne aplikacje z zakresu wysokiej mocy obliczeniowej oraz technologii informacyjnych.

 

Jednak tego typu działania wiążą się z dużymi wyzwaniami – wdrażanie wspomnianych aplikacji, ze względu na wagę oraz wielkość danych, jakie przesyłają, nakładają na sieci wymagania szerokiego pasma i niezawodnego połączenia.

 

Przyjrzyjmy się poniższemu case study o tym, jak administrator sieci bankowej wdrożył aplikacje z obszaru technologii Big Data, korzystając z istniejących już w sieci zasobów światłowodowych.

 

Problem: Wzrastająca liczba aplikacji i przesyłanych danych przy ograniczonej pojemności łącza

Z takim wyzwaniem mierzył się jeden z naszych Klientów z sektora bankowego. Na drogę cyfrowej transformacji wkroczył już wiele lat wcześniej, stąd posiadał on wdrożony już system CWDM. System ten został wybudowany na bazie multiplekserów z tzw. portem OCL. Port OCL to szerokie okno 1550 nm (1504-1578nm) obejmujące swym zakresem długości fali DWDM z całego pasma C.

 

Problem polegał jednak na tym, że sieć Klienta w podstawowej formie, okazała się być niewystarczająca w przypadku pojawienia się nowych technologii, takich jak, np. Big Data.

 

Potrzebował on zwiększyć przepływność istniejących kanałów 10GbE i 8GFC do odpowiednio 100GbE i 32GFC. Jednak dostępność wkładek CWDM dla wyższych przepływności transmisji jest mocno ograniczona, jeśli chodzi o wybór długości fal oraz bardzo niewielkie zasięgi transmisji.

 

Rozwiązanie: Wdrożenie DWDM

DWDM na wspomnianym wcześniej porcie OCL to metoda, która umożliwia uruchomienie transmisji DWDM i korzystanie z wszelkich dobrodziejstw tej technologii, przy jednoczesnym całkowitym braku ingerencji we wcześniej użytkowane transmisje CWDM.

 

Wykorzystując DWDM możemy przesyłać do 96 kanałów 200Gb/s, a w zależności od systemu (metro lub longhaul) osiągać zasięgi nawet na kilkaset lub kilka tysięcy kilometrów. Możliwe prędkości są równie imponujące – zwiększając szerokość pojedynczego kanału poza tradycyjne 50GHz, możliwe jest zestawienie transmisji 800 Gbit/s i więcej.

 

DWDM to rozwiązanie dedykowane firmom, które na co dzień przesyłają ogromne ilości danych, a CWDM okazuje się być dla nich niewystarczające.

 

Jaki był więc cel uruchomienia DWDM po CWDM?
 • Zwiększenie możliwości transmisji i przetwarzania rosnącej ilości danych, związanych z uruchomieniem nowych aplikacji pracujących w oparciu o Big Data
 • Umożliwienie Klientowi uruchomienia transmisji danych o znacznie większych prędkościach
 • Przygotowanie infrastruktury pod dalszy rozwój – rozbudowę sieci, bez potrzeby kosztownych aktualizacji w przyszłości

 

Działania: Jakie kroki podjęliśmy?

Wdrożenie nowej technologii u Klienta, wymagało podjęcia odpowiednich działań:

 1.  Aktualizacja zebranych danych dotyczących infrastruktury Klienta, by odpowiednio przygotować ofertę techniczną.
 2.  Przygotowanie dla Klienta kilku wariantów oferty, w celu optymalizacji rozwiązań technicznych oraz wizualizacji kosztów systemu odpowiadającego na jego aktualne i przyszłe potrzeby.
 3.  Stworzenie zestawu dobrych praktyk i wskazówek ułatwiających wdrożenie oraz utrzymanie systemu.
 4.  Wsparcie techniczne dla Klienta podczas współpracy – obsługa posprzedażowa.
 5.  Weryfikacja poprawności działania systemu.

 

Efekty? Spójrzcie sami!
 • 4 Tbit/s zwiększonej pojemności
 • 52 kanały – zwiększenie z 12
 • 25 000 zł oszczędności względem budowy nowego kabla w istniejącej kanalizacji na odcinku 15km, na którym transmisja 100G oraz FC32G zostałyby zestawione na oddzielnych parach włókien

 

A tak wyglądało widmo w sieci po wdrożeniu technologii DWDM:

Zainteresowało Cię to rozwiązanie?

Skontaktuj się z nami!