Jak DWDM może zwiększyć możliwości transmisyjne w Twojej sieci?

5 lipca 2024
#FCAteam

Obiekty Data Center odgrywają w dzisiejszych czasach niezwykle istotną rolę z powodu stale rosnącej ilości przechowywanych danych oraz zapotrzebowania na kopie zapasowe danych krytycznych, wysoce ważnych dla przedsiębiorstw.

 

Wiele firm, stojąc przed wyborem zbudowania własnego, wewnętrznego obiektu przetwarzania danych, a przeniesieniem tych danych do zewnętrznego DC, coraz częściej decyduje się na to drugie rozwiązanie. Jednak taka zmiana, mimo szeregu korzyści jakie za sobą niesie, przywodzi przedsiębiorcom na myśl obawy związane z przestojem, utratą danych lub wysokimi kosztami.

 

Operatorzy Data Center mają więc za zadanie zapobiec wszystkim tym niepożądanym sytuacjom i podłączyć serwery nowego użytkownika w bezpieczny sposób, gwarantując ciągłość jego oraz swoich usług. Co więcej, muszą być oni przygotowani na zapewnienie odpowiedniej łączności sieci poprzez redundancje, a ta z kolei wymusza na nich przeznaczenie dla danego klienta podwójnej liczby włókien.

 

Dzisiaj mamy dla Was Case study o tym, jak operator Data Center podłączył nowego użytkownika do centrum danych, przeznaczając na jego zasoby tylko jedno włókno.

 

Problem: Ograniczona liczba włókien

Przed takim wyzwaniem stanął jeden z naszych Klientów – operator Data Center.

 

Dysponował on dwoma włóknami, na dwóch niezależnych trasach światłowodowych. Podłączenie nowego użytkownika do obiektu DC wymagało od niego zajęcia obu włókien (redundancja, protekcja), aby móc w pełni zabezpieczyć wrażliwe dane, które są powierzane jego systemom IT oraz zapewnić ciągłość działania usług.

 

Oczywiście, takie działanie było możliwe, jednak zamykało drogę do dalszego rozwoju – operator w przypadku kolejnego klienta musiałby dzierżawić kolejne włókna na tych relacjach. Co w takiej sytuacji powinien zrobić? Czy w jakiś sposób już na tym etapie mógł zadbać o przyszłość swojego biznesu? Odpowiedź brzmi: tak!

 

Rozwiązanie: Wdrożenie DWDM

Urządzenia DWDM umożliwiają poszerzenie możliwości transmisyjnych istniejących już tras światłowodowych, dzięki czemu operator jest w stanie zapewnić nowemu użytkownikowi pełną obsługę transmisji na jednym włóknie. Dodatkowo, połączenie technologii DWDM oraz redundancji włókien daje gwarancje pełnego szyfrowania danych krytycznych przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnego i wydajnego działania obiektu i usług.

 

Ryzyko pojawienia się przestojów, zarówno u nowego użytkownika, jak i u pozostałych klientów Data Center, jest bliskie zeru. Ponadto istnieje możliwość dalszego rozwoju centrum danych oraz zestawiania następnych połączeń, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów na dzierżawę kolejnych włókien w przyszłości.

 

Jaki był więc cel wdrożenia DWDM?
  • Zwiększenie pojemności transmisyjnej istniejącego włókna
  • Uniknięcie konieczności rozbudowy infrastruktury światłowodowej
  • Zapewnienie rozwoju Data Center w przyszłości, bez potrzeby dzierżawy włókien

 

Działania: Jakie kroki podjęliśmy?

Wdrożenie nowej technologii u Klienta, wymagało podjęcia odpowiednich działań:

  1. Zebranie danych dotyczących infrastruktury Klienta, by odpowiednio przygotować ofertę techniczną.
  2. Przygotowanie dla Klienta kilku wariantów oferty w celu wizualizacji kosztów systemu odpowiadającego na jego aktualne i przyszłe potrzeby.
  3. Stworzenie zestawu dobrych praktyk i wskazówek ułatwiających wdrożenie i utrzymanie systemu.
  4. Wsparcie techniczne dla Klienta podczas współpracy (obsługa posprzedażowa).
  5. Weryfikacja poprawności działania systemu.

 

Efekty? Zobaczcie sami!
  • Pojemność zwiększona do max. 48 transmisji
  • Oszczędność 60 000 zł dla uruchomienia systemu DWDM i pierwszego łącza 100G przy wykorzystaniu po 1 włóknie w trasie podstawowej i zapasowej, względem dzierżawy dodatkowego włókna w każdej relacji i transmisji koherentnej 100G zestawionej bezpośrednio z urządzeń sieciowych (rozpatrywanie względem 1 roku trwania dzierżawy)

 

A tak prezentowała się sieć z DWDM:

Zainteresowało Cię to rozwiązanie?

Skontaktuj się z nami!