Budowa sieci Ethernet w obiektach energetycznych

19 maja 2021
#FCAteam

Diagnoza problemu:

  Dotychczas stosowane rozwiązania w obszarze sieci Ethernet Klienta nie były satysfakcjonujące. Wykorzystywane urządzenia nie były dedykowane do pracy w trudnych i wymagających warunkach środowiskowych panujących w stacjach energetycznych, co w konsekwencji powodowało, że architektura istniejących sieci nie była optymalna. Przy planowanej rozbudowie wydawała się konieczna czasochłonna i kosztowna adaptacja pomieszczeń oraz instalacja dodatkowych szaf telekomunikacyjnych pozwalających na montaż dodatkowych urządzeń.
 

Ustalony cel:

Dyrektor Działu Sieci szukał rozwiązania pozwalającego budować sieci przełączane, pracujące optymalnie w środowisku obiektów energetycznych. Oczekiwał również rozwiązania wykorzystującego dotychczasową infrastrukturę pasywną IT.
 

Rozwiązanie zaproponowane przez ekspertów FCA:

Wdrożenie systemu przełączników przemysłowych, umożliwiło stworzenie optymalnej sieci łączącej wszystkie stacje i podstacje energetyczne rozproszone w całym regionie. Moduły przełączników przetestowane pod względem zgodności ze standardem IEC 61850-3 spełniły zalecenia dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, interferencji elektromagnetycznej, wymagań atywibracyjnych, antywstrząsowych oraz pracy w przedziale temperatur od –40°C do +75°C. Ponadto urządzenia zostały przystosowane do montażu w szynach DIN. Architektura została oparta na optycznych pierścieniach zapewniających redundancję połączeń. Urządzenia klienckie zostały podłączone za pośrednictwem portów z funkcjonalnością PoE, dzięki czemu nie było wymagane doprowadzenie do dedykowanej instalacji zasilania elektrycznego.
 

Osiągnięte efekty:

Wdrożenie systemu przełączników przemysłowych zapewniło zwiększenie liczby obsługiwanych obiektów o 32%. Oszczędność miejsca w istniejących obiektach względem dotychczas stosowanych rozwiązań wyniosła 46%.

Zadaj nam pytanie!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej wyślij do nas wiadomość!